Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Update Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
23-09-2021 | Categorie: Algemeen

Nieuwe invoermogelijkheden voor uitzonderingsgevallen

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Gebruikers van dit programma weten dat natuurlijk al lang. Dat neemt niet weg dat verbeteringen altijd mogelijk zijn. Vooral dankzij de waardevolle input van gebruikers wordt de applicatie dan ook continu doorontwikkeld. Sinds de vorige update, op dinsdag 15 juni jl., zijn in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee de persoonsgegevens van cliënten worden beheerd) de onderstaande wijzigingen doorgevoerd.

Achterkleinkind
Het zal in de praktijk vermoedelijk niet met regelmaat voorkomen, maar het kan natuurlijk gebeuren dat een achterkleinkind van de overledene als erfgenaam of legataris optreedt. Of dat een achterkleinkind vanwege het overlijden van zijn/haar overgrootouder wordt belast op grond van één van de fictiebepalingen. Vanaf heden is het mogelijk om deze uitzonderingssituatie te verwerken in de vragenlijst – en daarmee automatisch ook in het elektronische bericht dat aan de Belastingdienst wordt gestuurd. De verkrijging van een dergelijk achterkleinkind wordt dan belast tegen het kleinkindtarief (18% tot 36%). In tegenstelling tot het tarief worden achterkleinkinderen voor de vrijstelling van erfbelasting niet gelijkgesteld met kleinkinderen, maar met overige verkrijgers.

Legaat vrij van recht aan (stief)kind
Een situatie die zich in de praktijk waarschijnlijk ook niet vaak voordoet, is dat een (stief)kind bij het overlijden van zijn/haar (stief)ouder een legaat vrij van recht ontvangt. Het kan echter wel geschieden en moet dus ook correct aan de Belastingdienst kenbaar kunnen worden gemaakt. Vandaar dat het thans mogelijk is om in de vragenlijst (in de popup Legataris) aan te geven dat het legaat dat een (stief)kind heeft ontvangen vrij van recht is.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin