Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-01-2020 - Vervanging EPX-Portal
23-12-2019 - Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2020

Aangifte Schenk- en Erfbelasting


Met de toepassing Aangifte Schenk- en Erfbelasting kunt u op snelle en efficiënte wijze aangiften doen. De schriftelijke versie van de toepassing Aangifte Erfbelasting (te gebruiken voor overlijdens tot en met 30 september 2019) is een door de Belastingdienst erkend aangifteprogramma en ook deze toepassing zal binnenkort worden vervangen door een digitale versie, dat volledig online draait en het mogelijk maakt de aangifte erfbelasting langs elektronische weg naar de Belastingdienst te verzenden. Voor overlijdens vanaf 1 oktober 2019 dient elke aangifte erfbelasting, die u voor uw cliënten maakt, op digitale wijze te geschieden. De gegevensuitwisseling met de Belastingdienst is beveiligd via een door ons aangeschaft verzamelcertificaat. U hoeft derhalve niet zelf zo'n PKI overheid-certificaat aan te schaffen, zodat u jaarlijks minimaal € 175,00 excl. btw bespaart!

Met de toepassing Aangifte Erfbelasting kunt u door de koppeling aan onze rekenserver, de zogenoemde EPX-Cockpitook nog allerlei planningen maken en keuzes doorrekenen, zodat u de mogelijkheden die het testament en de wetgeving bieden optimaal kunt benutten. Alle ‘tools’ die in de toepassing Testamentvergelijking zijn opgenomen, kunnen namelijk worden aangewend om niet alleen de verschuldigde erfbelasting bij het eerste overlijden te berekenen, maar ook bij het overlijden van de langstlevende partner. Het is hierbij zelfs mogelijk de effecten van een eventueel schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden – zowel in contanten als op papier – mee te nemen in de berekeningen.

Prijs
Eén licentie voor de toepassing
Aangifte Schenk- en Erfbelasting kost € 1.500,00 excl. btw per jaar en geeft recht op (maximaal) twee installaties. Als u twee licenties van de toepassing Aangifte Schenk- en Erfbelasting afneemt, hebt u recht op (maximaal) vijf installaties. Drie licenties geven recht op (maximaal) tien installaties.

In het jaar van aanschaf wordt, ten behoeve van de begeleiding bij de installatie en een workshop voor de gebruikers, bovendien eenmalig € 300,00 excl. btw per gebruiker in rekening gebracht, met een maximum van € 900,00 excl. btw

Aanbieding
Bij gelijktijdige aanschaf van een licentie voor de toepassing Testamentvergelijking bent u voor deze combi-licentie niet nogmaals de eenmalige aanschafprijs verschuldigd. 
Let op: Als uw kantoor de beschikking heeft over zowel licenties Testamentvergelijking als Aangifte Schenk- en Erfbelasting  (combi-licentie) is uw kantoor Boedelplanner, waardoor u een aantal gratis toepassingen en faciliteiten geniet. 

Informatie
Voor meer informatie over de toepassing Aangifte Schenk- en Erfbelasting kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:

Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl


Offerte aanvragen


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin