Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Algemene Licentievoorwaarden en prijsindexatie 2021

LinkedIn
03-07-2020 | Categorie: Algemeen

Gewijzigde voorwaarden i.v.m. introductie online EPX-Portal

Sinds januari van dit jaar draait de EPX-Portal volledig online. Dat geldt ook voor alle applicaties: door ons ontwikkelde reken-, advies- en aangifteprogrammatuur, modellen- en kennisbanken en andere uitgaven, die wij via de EPX-Portal aan u als gebruiker ter beschikking stellen.

Zoals u vermoedelijk wel hebt gemerkt, is de nieuwe versie van de EPX-Portal gebruiksvriendelijker dan de oude lokaal geïnstalleerde EPX-Portal. Daarnaast voldoet deze beter aan actuele beveiligingsvereisten, zoals een verplichte tweestapsverificatie. De oude versie van de EPX-Portal komt in de loop van dit jaar dan ook geheel te vervallen.

Gewijzigde Algemene Licentievoorwaarden
Anno 2020 is de EPX-Portal een besloten online omgeving die bedoeld is voor het beschikbaar stellen van de applicaties en waartoe u via een inlogprocedure op https://portal.estateplanningexpert.nl/ toegang kunt verkrijgen. Omdat de EPX-Portal niet meer hoeft te worden gedownload en geïnstalleerd, waren de Algemene Licentievoorwaarden van 18 december 2017 niet langer actueel. Deze zijn daarom op 8 juni jl. op onderdelen aangepast.

De Algemene Licentievoorwaarden van 8 juni 2020 zijn reeds van toepassing op alle vanaf die datum gesloten licentieovereenkomsten. Met ingang van 1 januari 2021 zullen deze nieuwe voorwaarden ook van toepassing zijn op alle overige licentieovereenkomsten. Naast enkele opmaak technische en tekstuele verbeteringen zijn in de nieuwe voorwaarden ook een paar inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • De artikelen over 'Apparatuur en Onderhoud', 'Betaalde diensten op Internet' en 'Levering/gebruik' waren niet langer van toepassing en zijn derhalve geschrapt.
  • Voor zover wij digitale koppelingen aanbieden met producten en/of diensten van derden, blijft uw kantoor zelf verantwoordelijk voor de gegevensuitwisseling en voor de afspraken met de desbetreffende derde. Eventuele problemen bij de koppeling en/of uitwisseling van gegevens vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
  • Middels nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe versies van, nieuwe functionaliteiten in, wijzigingen in en/of verbeteringen van de EPX-Portal en/of de applicaties. In de nieuwe voorwaarden is uitdrukkelijk opgenomen dat uw kantoor toestemming geeft dat het bij ons bekende e-mailadres van u voor deze doeleinden wordt gebruikt.

Géén prijsindexatie 2021
Zowel in de oude als in de nieuwe versie van de Algemene Licentievoorwaarden is bepaald dat wij de verschuldigde gebruikersvergoeding jaarlijks kunnen indexeren. Vanwege alle perikelen rondom het coronavirus hebben wij echter besloten de gebruikersvergoeding in 2021 onveranderd te laten. De enige uitzondering hierop betreft de applicatie Aangifte Erfbelasting; reeds in februari van dit jaar is middels een nieuwsbrief gemeld dat de prijs per licentie is verhoogd naar € 1.800,00 excl. btw.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin