Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van verduidelijkte goedkeuring in BOR-besluit

LinkedIn
18-02-2013 | Categorie: Algemeen

De BOR geldt onder voorwaarden ook voor de verrekenvordering door finale verrekening

Onlangs is een nieuw besluit gepubliceerd over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Dit besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M actualiseert het besluit van 4 april 2011, BLKB2011/68M. In onderdeel 3.7 van het nieuwe BOR-besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de BOR ook geldt voor de verrekenvordering door finale verrekening van de waarde van het ondernemingsvermogen van de langstlevende echtgenoot. Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • De goedkeuring is alleen van toepassing voor de erfbelasting.
  • De goedkeuring geldt alleen voor de verrekenvordering die ontstaat door het overlijden van de erflater.
  • De goedkeuring geldt voor zover de langstlevende echtgenoot de verrekenvordering verkrijgt.
  • De goedkeuring geldt alleen voor het saldo van de verrekenvordering door het finaal verrekenbeding dat is toe te rekenen aan de waarde van het ondernemingsvermogen van de langstlevende echtgenoot.
  • Het ondernemingsvermogen waarop de verrekening betrekking heeft, is ondernemingsvermogen als bedoeld in art. 35c lid 1 onder a, b, c of d SW dat de langstlevende echtgenoot al ten minste een jaar voor het overlijden van de erflater bezat.
  • De langstlevende echtgenoot houdt het ondernemingsvermogen ten minste gedurende de periode van vijf jaren als bedoeld in art. 35b lid 5 SW.

Aan de hand van drie rekenvoorbeelden wordt de goedkeuring in onderdeel 3.7 van het BOR-besluit verduidelijkt. Naar aanleiding van deze verduidelijking van de goedkeuring zijn in de aan de EPX-Cockpit verbonden toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting enkele kleine aanpassingen gedaan. Het vrijgestelde ondernemingsvermogen op grond van art. 35b lid 1 SW wordt vanaf heden niet meer berekend over de helft van de waarde van het ondernemingsvermogen van de langstlevende echtgenoot, maar uitsluitend nog over het saldo van de verrekenvordering dat is toe te rekenen aan de waarde van diens ondernemingsvermogen.

Het nieuwe BOR-besluit is ook op andere onderdelen aangepast ten opzichte van het besluit van 4 april 2011. Al deze wijzigingen komen – tezamen met het nieuwe AB-besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M – uitgebreid aan de orde tijdens de actualiteitencursus Aanmerkelijk belang en BOR op dinsdag 19 maart 2013.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin