Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update EPX-Cockpit: specificatie vermogensmutatie door verrekenbeding

LinkedIn
06-07-2016 | Categorie: Algemeen

De in de output en aangifte opgenomen specificatie van de berekening van de vordering of schuld uit hoofde van het finaal verrekenbeding is verduidelijkt en uitgebreid

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockpit is een continu proces en daarom brengen wij regelmatig updates uit.

Met ingang van heden is de specificatie van de berekening van de nalatenschap van de overledene (de eerststervende partner) uitgebreid indien hij/zij was gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden inhoudende koude uitsluiting met een finaal verrekenbeding. Voorheen werd in een dergelijke situatie een overzicht gegeven van de activa en passiva die tot de zogenoemde ‘economische gemeenschap van goederen’ behoorden. De nalatenschap van de overledene werd vervolgens berekend door het saldo van de economische gemeenschap van goederen te halveren. Thans wordt in een dergelijk geval eerst het voor verrekening vatbare vermogen van zowel de eerststervende partner als dat van de langstlevende partner berekend. Vervolgens wordt de zogenoemde ‘vermogensmutatie door verrekenbeding’ vastgesteld: de vordering of schuld die uit hoofde van het finaal verrekenbeding tot de nalatenschap van de eerststervende partner behoort. De waarde van deze vordering of schuld wordt vervolgens opgeteld bij respectievelijk afgetrokken van de waarde van de overige bestanddelen van de nalatenschap van de overledene.

Een andere wijziging die recent in de EPX-Cockpit is doorgevoerd, betreft de in de output opgenomen specificatie van de verkrijging van de bedrijfsopvolger die krachtens legaat ondernemingsvermogen heeft ontvangen. Voorheen werd in dat geval uitsluitend de 'fiscale' waarde van het legaat vermeld, oftewel: de 'civiele' waarde van het legaat verminderd met de waarde van de latent verschuldigde inkomstenbelasting over het niet vrijgestelde ondernemingsvermogen. Thans worden deze twee waarden afzonderlijk van elkaar weergegeven.
In dit kader is het wel aardig om te melden dat de waarde van de latent verschuldigde inkomstenbelasting over het niet vrijgestelde ondernemingsvermogen in de EPX-Cockpit wordt berekend conform de methodiek die onlangs nog door Rechtbank Zeeland-West-Brabant is toegepast. Op dit punt hebben we dus geen aanpassing hoeven doen.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin