Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Update Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
11-01-2023 | Categorie: Algemeen

Nieuwe invoermogelijkheid voor uitzonderingsgevallen

Mede dankzij de waardevolle input van gebruikers wordt de toepassing Aangifte Erfbelasting continu doorontwikkeld. Graag informeren wij u hierbij over de wijziging die op 11 januari 2023 in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee de persoonsgegevens van cliënten worden beheerd) is doorgevoerd.

Verkrijger waarvoor geen aangifte wordt gedaan
Een situatie die zich in de praktijk steeds vaker voordoet, is dat niet voor alle verkrijgers aangifte wordt gedaan. Ondanks dat dit gelet op de verplichtingen voortvloeiend uit art. 38 SW, art. 72 SW juncto art. 76 SW, art. 47 IW 1990, art. 4:13 lid 2 BW juncto art. 4:7 BW, art. 4:88 BW dan wel het testament van de erflater uitzonderingssituaties zullen betreffen, is het thans mogelijk hiervan opgave te doen in de digitale aangifte erfbelasting.
De gegevens van de verkrijger waarvoor geen aangifte wordt gedaan kunnen op het tabblad Overlijden worden ingevoerd in de gelijknamige popup. Er kan niet worden aangegeven wat de verkrijging van deze (rechts)persoon is. In geval de verkrijger waarvoor geen aangifte wordt gedaan een natuurlijk persoon is, zijn ten minste de voorletter(s) en achternaam verplicht. In geval van een rechtspersoon is ten minste de naam van de instelling verplicht.
De verkrijger waarvoor geen aangifte wordt gedaan, dient uitdrukkelijk niet te worden opgenomen als partner op het tabblad Cliëntgegevens, als kind op het tabblad Afstammelingen, als erfgenaam of legataris op het tabblad Overlijden noch als fictief erfrechtelijke verkrijger op het tabblad Fictiebepalingen.

Het Rapport ten behoeve van de klant is geschreven voor de situatie dat voor alle verkrijgers aangifte wordt gedaan. Er zijn teveel mogelijkheden denkbaar dat voor een erfgenaam, legataris, legitimaris of fictief erfrechtelijke verkrijger, voor een combinatie daarvan of voor meerdere personen geen aangifte wordt gedaan. U dient het Word-bestand van het Rapport nauwkeurig na te lopen en waar nodig handmatig aan te passen aan de situatie dat er voor één of meer verkrijgers geen aangifte wordt gedaan.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin