Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2020

LinkedIn
23-12-2019 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 1,6%

Nadat de Tweede Kamer op 14 november 2019 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2020. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mitsdien met 1,6% geïndexeerd en luiden met ingang van 1 januari 2020 als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 126.723 en hoger
€ 126.723 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.515 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 26.457 eenmalig (en zelfs € 55.114 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.208 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 103.643 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 661.328
Kinderen van de overledene € 20.946
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 62.830
Kleinkinderen € 20.946
Ouders € 49.603
Overige verkrijgers € 2.208


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 661.328 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 170.846.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.102.209 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.102.209 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin