Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Digitale Aangifte Erfbelasting: update

LinkedIn
29-07-2019 | Categorie: Algemeen

Belastingdienst accepteert ook bij overlijden vanaf 1 maart 2019 vormvrije papieren aangifte uit toepassing Aangifte Erfbelasting

Zowel op 21 juni als op 25 juli hebben wij de gebruikers van ons aangifteprogramma voor de erfbelasting geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe versie. Op 25 juli hebben wij helaas moeten mededelen dat het niet langer mogelijk is een datum te noemen waarop zij de beschikking krijgen over een versie waarmee de aangifte digitaal kan worden ingediend. Door een gebrek aan prioriteit én capaciteit bij de Belastingdienst kunnen wij de verwerking van aangiften en de gevolgen voor de aanslagberekening namelijk niet testen. Bovendien hebben wij nog steeds geen antwoord gekregen op de vragen die wij in mei en juni hebben gesteld over de verwerking van bepaalde belangrijke gegevens in het berichtmodel.

Wij zijn ons ervan bewust zijn dat deze stagnatie in de voortgang voor problemen in de praktijk kan zorgen. Bij een overlijden op 1 maart 2019 zal de aangiftetermijn van acht maanden immers al op 1 november verlopen. Om deze problemen te voorkomen, hebben wij de directeur van de afdeling schenk- & erfbelasting op 24 juli dan ook vriendelijk doch dringend verzocht toe te staan dat de gebruikers van onze toepassing Aangifte Erfbelasting voorlopig op de oude manier aangifte mogen blijven doen: op papier dus.

Wij zijn blij te kunnen melden dat de directeur van de afdeling schenk- & erfbelasting inmiddels positief op ons verzoek heeft gereageerd. Kennelijk is hij ook van oordeel dat het in de gegeven omstandigheden niet meer dan redelijk is dat de Belastingdienst ook bij een overlijden vanaf 1 maart 2019 de vormvrije papieren aangifte uit ons aangifteprogramma accepteert.

Voor overlijdens tot 1 oktober 2019 kunnen gebruikers met de huidige versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting derhalve op papier aangifte blijven doen.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin