Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Digitale Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
25-07-2019 | Categorie: Algemeen

Voortgang stagneert door gebrek aan prioriteit én capaciteit bij Belastingdienst

Zoals bekend, moet bij een overlijden vanaf 1 maart 2019 (de datum is verlengd naar overlijdens vanaf 1 oktober 2019) de aangifte voor de erfbelasting digitaal worden ingediend. Wij zijn dan ook al geruime tijd bezig met het aanpassen  van onze toepassing Aangifte Erfbelasting.

Op 21 juni hebben wij de gebruikers van ons aangifteprogramma geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe versie. Wij hebben toen onder meer gemeld dat onze planning erop was gericht dat zij al op 1 juli de beschikking zouden krijgen over een versie waarmee de aangifte erfbelasting langs elektronische weg naar de Belastingdienst kan worden verzonden. Om twee redenen was op dat moment echter al duidelijk dat 1 juli niet haalbaar was:

  1. de Belastingdienst had nog geen antwoord gegeven op de vragen die wij in mei en juni hebben gesteld over de verwerking van bepaalde belangrijke gegevens in het berichtmodel;
  2. de Belastingdienst zou ons tijdens een testdag op 3 juli pas voor het eerst de mogelijkheid bieden de verwerking van aangiften en de gevolgen voor de aanslagberekening te testen.

Omdat wij ervan uitgingen dat onze vragen vóór de zomervakantie alsnog zouden zijn beantwoord én dat wij vanaf 3 juli ruimschoots de mogelijkheid zouden krijgen de verwerking van aangiften en de gevolgen voor de aanslagberekening te testen, verwachtten wij dat 1 september 2019 een reëlere datum zou zijn waarop wij de nieuwe versie aan de gebruikers beschikbaar kunnen stellen.

Het is thans 25 juli en inmiddels is het duidelijk dat ook 1 september niet haalbaar zal zijn. Ondanks andere toezeggingen meldde onze contactpersoon bij de Belastingdienst afgelopen maandag namelijk dat alle reeds ingediende (en nog in te dienen) testaangiften door een gebrek aan prioriteit én capaciteit (!) tot ten minste 1 september 2019 zullen blijven liggen. Nu ook nog steeds onduidelijk is of (en zo ja, op welke termijn) de aan de Belastingdienst voorgelegde vragen zullen worden beantwoord, is het voor ons helaas niet mogelijk een nieuwe datum te noemen waarop de gebruikers de beschikking krijgen over een versie waarmee de aangifte digitaal kan worden ingediend. Dat kan voor problemen in de praktijk zorgen, aangezien de aangiftetermijn van acht maanden bij een overlijden op 1 maart 2019 al op 1 november zal verlopen. Om deze problemen te voorkomen, hebben wij de directeur van de afdeling schenk- & erfbelasting gisteren dan ook vriendelijk doch dringend verzocht toe te staan dat de gebruikers van onze toepassing Aangifte Erfbelasting voorlopig op de oude manier aangifte mogen blijven doen: op papier dus.

Naar onze mening is het in de gegeven omstandigheden ook niet meer dan redelijk dat de Belastingdienst ook bij een overlijden tot 1 oktober 2019 de vormvrije papieren aangifte uit ons aangifteprogramma accepteert.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin