Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
22-02-2024 - Uitbreiding Modellen Levenstestamenten
20-02-2024 - HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:239

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
20-01-2021 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de op 20 januari 2021 doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Testamenten continu doorontwikkeld. Thans zijn in dit programma de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. De nummering bij de bepalingen in het testament is aangepast. In plaats van ‘ten eerste’, ‘ten tweede’ enzovoort, wordt nu dezelfde nummering gehanteerd als in de Modellen Huwelijkse Voorwaarden: ‘Artikel 1’, ‘Artikel 2’, enzovoort.
   
 2. Voor het geval de erfstelling ten gunste van de echtgenoot of (geregistreerd) partner van de testateur geen effect sorteert, is in de modellen Tweetrap en Partner enig erfgenaam de mogelijkheid geboden een afwikkelingsbewind op te nemen.
   
 3. Als de testateur wel een echtgenoot of (geregistreerd) partner heeft maar geen kinderen, ontbrak in het model Anders tot voor kort de mogelijk de niet-opeisbaarheidsclausule op te nemen. Voor het geval de testateur na de komst van één of meer kinderen zijn testament (nog) niet heeft aangepast, kan vanaf heden een bepaling worden opgenomen om zijn echtgenoot of (geregistreerd) partner in deze onvoorziene situatie te beschermen.
   
 4. In de literatuur is enige tijd onduidelijkheid geweest over het antwoord op de vraag of er voorwaarden kunnen worden verbonden aan een onderbedelingsvordering van een kind uit hoofde van de wettelijke verdeling. Vandaar dat in het tekstblok Tweetrapsmaking (erfstelling) in de modellen Wettelijke verdeling, Facultatieve wettelijke verdeling, Vruchtgebruik met wettelijke verdeling als basis en Combinatie met wettelijke verdeling als basis een vangnetbepaling was opgenomen. Inmiddels is dit geen issue meer. De vangnetbepaling is zodoende uit het tekstblok geschrapt.
   
 5. Alle rentebepalingen in het tekstblok Geldvorderingen bevatten een tenzij-clausule (lid 2 onder a). Indien de echtgenoot of (geregistreerd) partner van de testateur en de kinderen echter geen gebruikmaken van de mogelijkheid een renteafspraak te maken, blijkt de tekst van de handmatige ventielclausule (lid 2 onder b) voor meerdere uitleg vatbaar te zijn. Voor de duidelijkheid is de tekst van de tenzij-clausule daarom aangepast.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin