Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Uitgebreide update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
27-01-2022 | Categorie: Algemeen

Nieuw model voor ongehuwde samenwoners

Op verzoek van vele gebruikers heeft de modellencommissie zich het afgelopen jaar beziggehouden met de ontwikkeling van een model Samenlevingsovereenkomst. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar wij zijn blij te kunnen melden dat het eindelijk is het gelukt dit model voor ongehuwde samenwoners in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden op te nemen. Naast een zeer complete akte heeft de modellencommissie uiteraard ook voor een bijbehorende toelichting voor de samenwoners gezorgd.

Opslaan dynamische vragenlijst
In navolging van een reeks andere programma's is thans ook de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden in de EPX-Portal geïntegreerd. Bovendien is het mogelijk geworden de instellingen in een dynamische vragenlijst voortaan in de eigen kantooromgeving op te slaan. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kunnen gebruikers met één druk op de knop een .epx-bestand opslaan. Dit opgeslagen bestand kan op een later moment weer eenvoudig worden ingeladen. Mocht de dynamische vragenlijst tussen het moment van opslaan en het tijdstip van inladen van het .epx-bestand zijn geactualiseerd, dan wordt de gebruiker hierop uiteraard geattendeerd.

Extensie .docx
Wat ook nieuw is, is dat de documenten niet langer in rtf-formaat worden aangeboden. Alle akten en toelichtingen die gebruikers vanaf heden met behulp van de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden genereren, bevatten de extensie .docx. In deze Word-bestanden komen regelmatig @-tekens voor. Op de plaats van het @-teken dient de gebruiker handmatig nog enkele gegevens in te vullen. Via de button Zoeken of via de toetsen CLTR + F kan eenvoudig naar het @-teken worden gezocht.

Overige wijzigingen
In verband met de hiervoor vermelde wijzigingen is de handleiding bij de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden uitgebreid. Verder zijn er enkele nieuwe tekstblokken in de diverse modellen huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden opgenomen en zijn een paar bestaande tekstblokken aangepast. De voornaamste wijzigingen treft u hieronder aan:

  • Aan alle modellen zijn de tekstblokken Mediationclausule en Geschillenregeling toegevoegd. Wordt de vraag Mediationclausule met Ja beantwoord, dan staat het gelijknamige tekstblok in de akte. Als de vraag met Nee wordt beantwoord, dan verschijnt het tekstblok Geschillenregeling.
     
  • In het model Uitsluiting gemeenschap van goederen kan naar keuze nu ook het tekstblok Verblijvingsbeding bij faillissement worden opgenomen.
     
  • In het hoofdstuk inzake pensioen zijn de teksblokken Ouderdomspensioen en Partnerpensioen in twee afzonderlijke artikelen opgenomen.
     
  • In de diverse (periodieke en finale) verrekenbedingen kwam het keuzeblok Verrekenen indien negatief vermogen in drie varianten voor: 1) Ja, 2) Ja, tenzij vordering ten goede komt aan schuldeisers en 3) Nee. De varianten Ja en Ja, tenzij vordering ten goede komt aan schuldeisers zijn thans komen te vervallen. Daar staat de komst van een nieuwe variant tegenover: Ja, tot maximaal de helft.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin