Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
08-09-2023 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de op 8 september 2023 doorgevoerde wijzigingen

Gelijktijdig met de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 verscheen de eerste versie van de toepassing Modellen Testamenten op de markt. Hoewel dit programma dit jaar dus alweer twintig jaar bestaat, wordt het – mede naar aanleiding van gebruikersvragen en ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving – nog steeds doorontwikkeld.

Vandaag zijn in het op veel (notaris)kantoren populaire programma de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 1. Plaatsvervulling
  In het model Anders kan vanaf heden, in de situatie dat er géén kinderen zijn, bij de vraag Plaatsvervulling ook worden gekozen voor de opties Geen plaatsvervulling en aanwas en Geen plaatsvervulling, wel aanwas.
   
 2. Rente geldvorderingen
  Met uitzondering van de modellen Tweetrap en Anders komt in ieder model standaard het tekstblok Geldvorderingen voor. Eén van de vragen in dit tekstblok betreft Rente geldvorderingen. Thans kan deze vraag worden beantwoord met één van de volgende zes opties:
  • Renteloos, tenzij anders overeengekomen
  • Renteloos, tenzij langstlevende anders bepaalt [NIEUW]
  • Inflatiecorrectie, tenzij anders overeengekomen
  • Inflatiecorrectie, tenzij langstlevende anders bepaalt [NIEUW]
  • Vaste rente, tenzij anders overeengekomen
  • Vaste rente, tenzij langstlevende anders bepaalt [NIEUW]
    
 3. Handmatige ventielclausule
  In het tekstblok Geldvorderingen is nieuw opgenomen de vraag Handmatige ventielclausule. In de modellen Wettelijke verdeling, Wettelijke verdeling met vruchtgebruik als alternatief, Wettelijke verdeling met combinatie legaten als alternatief, Facultatieve wettelijke verdeling, OBV-plus en Partner enig erfgenaam kan deze vraag worden beantwoord met de opties Ja en Nee. In deze modellen wordt de handmatige ventielclausule dus niet meer standaard opgenomen. Wanneer voor de handmatige ventielclausule wordt gekozen, kan deze worden toegepast binnen twee jaar na overlijden, indien de langstlevende partner wilsonbekwaam is of wanneer een renteovereenkomst voor de erfbelasting niet wordt gevolgd.
  In de modellen Vruchtgebruik, Combinatie legaten, Quasi-wettelijke verdeling en Quasi-quasi-wettelijke verdeling kan deze vraag worden beantwoord met de opties Ja, verkort en Ja, uitgebreid. Wanneer voor Ja, uitgebreid wordt gekozen, kan deze worden toegepast binnen twee jaar na overlijden, indien de langstlevende partner wilsonbekwaam is of wanneer een renteovereenkomst voor de erfbelasting niet wordt gevolgd. Wanneer voor Ja, verkort wordt gekozen, kan de handmatige ventielclausule alleen in laatstgenoemde situatie worden toegepast.
   
 4. Opeisbaarheid geldvorderingen bij verblijf instelling
  In het tekstblok Geldvorderingen is nieuw opgenomen de vraag Opeisbaarheid geldvorderingen bij verblijf instelling. Deze vraag kan worden beantwoord met de opties Alleen ter verlaging vermogensafhankelijke eigen bijdrage en Volledig bij iedere blijvende opname. De tekst die verschijnt als wordt gekozen voor de optie Alleen ter verlaging vermogensafhankelijke eigen bijdrage, is identiek aan de tekst die voorheen standaard werd opgenomen.
   
 5. Uitgebreidere toelichting ten aanzien van geldvorderingen en (quasi-)quasi-wettelijke verdeling
  De toelichting ten aanzien van de geldvorderingen van de kinderen op de langstlevende partner is uitgebreid. De voor- en nadelen van een hoge dan wel lage rente over de vorderingen worden kort benoemd. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting een andere rente te bepalen. Wanneer de handmatige ventielclausule wordt opgenomen wordt kort uitgelegd wat het doel van de bepaling is.
  Ten aanzien van de (quasi-)quasi-wettelijke verdeling wordt uw cliënt gewezen op de discussie die thans bestaat wanneer bij de afwikkeling van het testament wordt afgeweken.
   
 6. Aangepaste toelichting andere bepalingen
  Tot slot zijn ook de toelichtingsteksten geactualiseerd ten aanzien van de volgende tekstblokken:
  • Herroeping
  • Plaatsvervulling
  • Onderling beschermingsbewind
  • Zelfbeschermingsbewind
  • Combinatie zelfbeschermingsbewind en minderjarigenbewind
  • Minderjarigenbewind

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin