Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update software 2017

LinkedIn
01-01-2017 | Categorie: Algemeen

Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2017 doorgevoerde wijzigingen.

Tarieven en vrijstellingen
In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie en Bedrijfsopvolgingsregeling zijn de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen. Klik hier voor een overzicht van de in 2017 geldende bedragen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning
In de calculator ‘Vrijstellingen’ kan vanaf heden weer rekening worden gehouden met de verhoogde vrijstelling van 100.000 euro ten behoeve van de eigen woning – net als in 2014. Het betreft nu echter geen tijdelijke vrijstelling, maar één die permanent in de wet is opgenomen. De vrijstelling geldt voor alle verkrijgers die tussen 18 en 40 jaar zijn. De schenker hoeft dus niet de ouder te zijn.

Gedeeltelijk aanvaard afvullegaat
Ter besparing van erfbelasting bij het eerste overlijden kan de verkrijging van de langstlevende partner in de EPX-Cockpit naar keuze worden verhoogd tot het bedrag van de vrijstelling (opvullegaat) dan wel het bedrag van de vrijstelling plus de 10%-schijf (afvullegaat). In de praktijk blijkt het in veel gevallen echter niet gewenst dat dit legaat in contanten fiscaal geoptimaliseerd wordt en wenst men uit te gaan van een lagere waarde. Om de gebruikers van de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting deze mogelijkheid te bieden, kan met ingang van heden in de popup Legaat partner (fiscale optimalisatie) ook worden gekozen voor de variant ‘gedeeltelijk aanvaard afvullegaat’. De waarde van dit legaat dient handmatig te worden ingevoerd en wordt in de diverse berekeningen te allen tijde gevolgd. Slechts indien de ingevoerde waarde van het gedeeltelijk aanvaarde afvullegaat hoger is dan de (achter de schermen berekende) waarde van het ‘normale’ afvullegaat, wordt uitgegaan van deze laatste (lagere) waarde.

Vormvaste aangifte erfbelasting
De afgelopen periode hebben meerdere gebruikers van de toepassing Aangifte Erfbelasting ons gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het vormvaste aangifteformulier. In de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2017 is namelijk aan de Tweede Kamer gemeld dat het vanaf vandaag verplicht is een voorgeschreven papieren of digitaal aangifteformulier voor de erfbelasting te gebruiken. Volgens de staatssecretaris van Financiën wordt hiermee gewaarborgd dat de aangiften gestructureerd binnenkomen en de juiste gegevens bevatten. De Belastingdienst werkt op dit moment echter nog aan de vormgeving van de aangifte en gaat – bijvoorbeeld – pas deze maand (opnieuw) met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) om de tafel over de nieuwe werkwijze. Onze toepassing Aangifte Erfbelasting is op dit punt dan ook nog niet aangepast. Zodra de Belastingdienst ons heeft geïnformeerd over de vormgeving van de aangifte en de nieuwe werkwijze, zullen wij dit uiteraard alsnog per omgaande doen.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin