Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2022

LinkedIn
22-12-2021 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 1,3%

Nadat de Tweede Kamer op 11 november 2021 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mitsdien met 1,3% geïndexeerd en luiden met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 130.425 en hoger
€ 130.425 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.677 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 27.231 eenmalig (en zelfs € 56.724 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.274 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 106.671 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 680.645
Kinderen van de overledene € 21.559
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 64.666
Kleinkinderen € 21.559
Ouders € 51.053
Overige verkrijgers € 2.274


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 680.645 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 175.837.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.134.403 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.134.403 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin