Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2022

LinkedIn
22-12-2021 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 1,3%

Nadat de Tweede Kamer op 11 november 2021 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mitsdien met 1,3% geïndexeerd en luiden met ingang van 1 januari 2022 als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 130.425 en hoger
€ 130.425 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.677 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 27.231 eenmalig (en zelfs € 56.724 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.274 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 106.671 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 680.645
Kinderen van de overledene € 21.559
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 64.666
Kleinkinderen € 21.559
Ouders € 51.053
Overige verkrijgers € 2.274


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 680.645 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 175.837.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.134.403 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.134.403 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin