Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Nieuwe uitbreidingen in reken- en datatoepassingen

LinkedIn
28-03-2012 | Categorie: Algemeen

Een overzicht van de wijzigingen

Estate planning is een dynamisch vakgebied. Onze reken- en datatoepassingen worden om die reden dan ook continu doorontwikkeld en verbeterd. Per heden zijn enkele nieuwe functionaliteiten opgenomen in de (aan de EPX-Cockpit verbonden) toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting. Bovendien is de Kennisbank Estate Planning volledig bijgewerkt naar aanleiding van de per 1 januari 2012 doorgevoerde wetswijzigingen. Een overzicht van de wijzigingen in de diverse toepassingen treft u hieronder aan. Omdat alle wijzigingen op het Internet zijn doorgevoerd, kunt u direct gebruik maken van de nieuwste functionaliteiten. U hoeft dus géén nieuwe versie van de EPX-Portal te installeren.

Verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding
Het is vanaf heden mogelijk berekeningen en aangiften erfbelasting te maken in de situatie dat tot het vermogen van erflater een aandeel in een vennootschap onder firma (VOF) behoort, in het VOF-contract een verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding is opgenomen én de opvolgende vennoot een beroep kan doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Hoe werkt deze nieuwe functionaliteit? In het Cliëntenbestand voert u in de popup IB-onderneming (tabblad Vermogen) de naam van de VOF in en geeft u aan dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is. Bovendien geeft u aan dat de gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen géén 100% bedraagt en dat in het VOF-contract een verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding is opgenomen. Daarna geeft u ook in de popup Verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding (tabblad Fictieve verkrijgingen) aan dat de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is en voert u wederom – op exact dezelfde wijze als in de popup IB-onderneming – de naam van de VOF in. Zodra u alle gegevens hebt opgeslagen, opent u de EPX-Cockpit op de gebruikelijke wijze. In de EPX-Cockpit wordt vervolgens automatisch de voorwaardelijke vrijstelling voor de opvolgende vennoot berekend.

Specificatie BOR
Sinds juli 2011 is de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b Succ.w. zéér uitgebreid opgenomen in onze toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting. Deze regeling is echter dusdanig complex dat het voor gebruikers niet altijd even duidelijk is op welke wijze de totale voorwaardelijke vrijstelling in de EPX-Cockpit wordt berekend. Ter verduidelijking hebben wij er daarom voor gekozen in de output bij de diverse testamentvormen een uitgebreide specificatie op te nemen, waarin bij al het kwalificerend ondernemingsvermogen (IB-onderneming dan wel aanmerkelijkbelangaandelen) wordt toegelicht hoe de totale voorwaardelijke vrijstelling tot stand is gekomen. Dit geldt eveneens voor de geconserveerde waarde (ten behoeve van art. 25 lid 12 Inv.w.) en de gecorrigeerde latente belastingschuld ná toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Schenkingsplan tussen eerste en tweede overlijden
In de EPX-Cockpit is al jaren het schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden opgenomen. Gedurende een bepaalde periode kan de langstlevende partner geldbedragen schenken aan de kinderen, zowel in contanten als op papier. Tot voor kort kon dat alleen voor gelijke bedragen aan de eigen kinderen. Inmiddels kunnen ook de stiefkinderen in het schenkingsplan worden betrokken en kan bovendien per (stief)kind worden aangegeven hoe groot diens jaarlijkse verkrijging is. Oftewel: de jaarlijkse schenkingsbedragen zijn thans per (stief)kind variabel.

Kennisbank Estate Planning
Per 1 januari 2012 zijn diverse voor de estate planningspraktijk van belang zijnde wetswijzigingen doorgevoerd. De derde tranche van het nieuwe huwelijksvermogensrecht (aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen) is bijvoorbeeld eindelijk een feit. Bovendien is per voornoemde datum de defiscaliseringsregeling in art. 5.4 Wet IB 2001 aanzienlijk uitgebreid, is de Geefwet in werking getreden en zijn er maatregelen getroffen ter bestrijding van de zogenoemde Edelweissroute. In diverse nieuw aangemaakte pagina's in de Kennisbank Estate Planning wordt uitgebreid ingegaan op deze onderwerpen. Uiteraard zijn bij de diverse nieuwe onderwerpen ook uitgebreide literatuuroverzichten beschikbaar.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin