Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update voor gebruikers van Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
13-05-2020 | Categorie: Algemeen

Recent doorgevoerde wijzigingen in de EPX-Manager

Als gebruiker van onze toepassing Aangifte Erfbelasting bent u ermee bekend dat dit programma in feite uit twee delen bestaat: een vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheert (EPX-Manager) en een daaraan gekoppelde rekenserver (EPX-Cockpit). De EPX-Cockpit draait al sinds 2009 online, voor de EPX-Manager geldt dit pas sinds januari van dit jaar. Eén van de voordelen van het feit dat ook de vragenlijst nu op het internet beschikbaar is, is dat het programma continu kan worden doorontwikkeld zonder dat u een update hoeft te installeren. De afgelopen periode is in de EPX-Manager een drietal wijzigingen doorgevoerd, waarvan we u graag op de hoogte stellen.

1. Verplichte velden
Met rode asterisken (*) is aangegeven welke gegevens verplicht moeten worden ingevuld. Wanneer niet alle verplichte velden zijn ingevuld, kunt u de EPX-Cockpit niet benaderen.
Indien u in de EPX-Manager op de button Aangifte Erfbelasting klikt, wordt op dat moment gecontroleerd of de vragenlijst nog lege velden bevat. Zo ja, dan staat achter de naam van ieder tabblad in een rode cirkel vermeld hoeveel velden niet zijn ingevuld. De betreffende lege velden zijn voorts voorzien van een rood kader. Zodra u de lege velden alsnog hebt ingevuld èn nogmaals op de button Aangifte Erfbelasting klikt, wordt opnieuw gecontroleerd of er lege velden zijn. Zo nee, dan verdwijnen de rode cirkels en rode kaders en wordt in een nieuw venster de EPX-Cockpit alsnog geopend.

2. Adresgegevens ondertekenaar/contactpersoon
Op het tabblad Ondertekening zijn uw adresgegevens thans al vooringevuld. Bent u werkzaam op een kantoor met meerdere vestigingen, dan kunt u via de dropdown onder de vraag Vestiging eenvoudig de vestiging selecteren waar u werkzaam bent.

3. Voorkoming dubbele erfbelasting
In de popup Erfgenaam (op het tabblad Overlijden) is de vraag Voorkoming dubbele erfbelasting opgenomen. Het komt immers steeds vaker voor dat de overledene – al dan niet fictief – in Nederland woonde en vermogen in het buitenland bezat. Een erfgenaam moet dan in Nederland erfbelasting betalen, ook als hij/zij in het buitenland al belasting heeft betaald die te vergelijken is met de Nederlandse erfbelasting.
Zodra de vraag Voorkoming dubbele erfbelasting met Ja wordt beantwoord, kunt u aangeven in welk land de betreffende erfgenaam erfbelasting heeft betaald en om welk bedrag het gaat. Om een juiste berekening te kunnen maken, dient u ook de van toepassing zijnde voorkomingsmethode te selecteren. Kiest u voor de aftrekmethode, dan wordt het ingevoerde bedrag aan betaalde erfbelasting in mindering gebracht op de verkrijging van de erfgenaam. Bij de ordinary-creditmethode daarentegen wordt het in te voeren bedrag aan te verrekenen erfbelasting in mindering gebracht op de door de erfgenaam in Nederland verschuldigde erfbelasting.
In het elektronische bericht dat aan de Belastingdienst wordt gestuurd, kan niet worden aangegeven op welke vermogensbestanddelen de dubbele heffing betrekking heeft, noch welke voorkomingsmethode moet worden toegepast. De Belastingdienst zal derhalve altijd nadere vragen (moeten) stellen om tot een juiste aanslag te komen. De in de EPX-Manager ingevoerde gegevens vindt u terug in het Rapport ten behoeve van de aangifte en kunnen derhalve eenvoudig worden verstrekt.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin