Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Testamentmodellen

LinkedIn
01-12-2017 | Categorie: Algemeen

Nieuwe en gewijzigde tekstblokken

In de toepassing Testamentmodellen zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd:

 1. Overeenkomstig de Aanwijzingen voor de regelgeving zijn de woorden “indien en voor zover” in alle complete modellen en losse tekstblokken vervangen door “voor zover” (aanwijzing 62).
   
 2. In alle varianten van het tekstblok Uitsluiting partner is het thans mogelijk de naam van de partner in te voeren. Voorheen was dit alleen mogelijk als het een ongehuwde partner betrof, thans (dus) ook als het om een echtgenoot of geregistreerd partner gaat.
   
 3. Op 1 januari 2018 treedt het wetsvoorstel 33 987 tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Eén van de belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht vanaf dat moment is dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Onder meer verkrijgingen krachtens erfrecht blijven buiten de gemeenschap van goederen. Nieuw is de mogelijkheid om bij testament een zogenoemde ‘insluitingsclausule’ op te nemen. Een dergelijke clausule bewerkstelligt dat de verkrijging juist wél in de gemeenschap van goederen valt. Vooruitlopend op de wetswijziging is de (voorwaardelijke) insluitingsclausule vanaf heden toegevoegd aan de zachte variant van de uitsluitingsclausule.
   
 4. De tekst van de harde variant van de uitsluitingsclausule is aangepast en komt thans exact overeen met het eerste lid van de zachte uitsluitingsclausule.
   
 5. Het tekstblok Dertigdagenclausule is tekstueel aangepast. Vanaf heden kan bovendien worden bepaald dat deze clausule ten aanzien van bepaalde personen – en in bepaalde omstandigheden – niet geldt.
   
 6. Er is een nieuw tekstblok toegevoegd: Legaat lijfrenterekening / lijfrentebeleggingsrecht. Het betreft hier een legaat aan de partner van de tegoeden geadministreerd op een rekening als bedoeld in art. 3.126a Wet IB 2001 (lijfrenterekening) en de rechten van deelneming als bedoeld in dat artikel (lijfrentebeleggingsrecht).
   
 7. De geldvorderingen van de kinderen zijn onder meer opeisbaar indien de langstlevende een beroep op bijstand doet. De betreffende bepaling is thans tekstueel aangepast. Deze wijziging geldt ook voor de bepaling inzake het einde van het vruchtgebruik.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin