Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Vertraging aanslagen erfbelasting 2021 en verjaring 112 aangiften schenkbelasting 2018

LinkedIn
07-12-2021 | Categorie: Algemeen

Uit de Voortgangsrapportage op het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst over de periode januari tot en met augustus 2021, die door staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt onder meer het volgende:

  • Het opleggen van aanslagen erfbelasting over 2021 is sinds eind oktober 2021 mogelijk. Dit is vier maanden later dan gepland. Inmiddels zijn de eerste aanslagen opgelegd. Dit betekent dat het langer duurt voordat erfgenamen weten waar zij financieel aan toe zijn met betrekking tot de erfenis die zij hebben ontvangen;
  • Er heeft zich in de verslagperiode een productieverstoring voorgedaan bij de heffing van schenkbelasting. Door een menselijke fout is een bestand van ongeveer 1.000 aangiften schenkbelasting over 2018 en 2019 niet tijdig verwerkt, zo bleek in maart. Bij ongeveer 900 aangiften is verjaring voorkomen, maar voor 112 aangiften schenkbelasting kon niet meer tijdig een definitieve aanslag worden opgelegd en heeft zodoende verjaring plaatsgevonden. Het bedrag aan gemiste belastingopbrengsten als gevolg hiervan is afgerond € 700.000.

Meer informatie:

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin