Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
21-07-2014 | Categorie: Algemeen

De EPX-Cockpit is compleet vernieuwd

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. De doorontwikkeling van de EPX-Cockpit is een continu proces en daarom brengen wij regelmatig updates uit. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van zaterdag 19 juli 2014 doorgevoerde wijzigingen.

Nieuwe look & feel
De EPX-Cockpit heeft een spectaculaire metamorfose ondergaan. De vormgeving is strakker, frisser en overzichtelijker geworden. In het bovenste gedeelte van de EPX-Cockpit treft u thans alle algemene instellingen en tools aan. De diverse testamentvarianten én de instellingen en tools die betrekking hebben op één specifieke testamentvariant, zoals het keuzelegaat volle eigendom bij het vruchtgebruiktestament, treft u in het onderste gedeelte van de EPX-Cockpit aan.

Schenkingsplan (vóór het eerste overlijden)
Indien gewenst kan er in de EPX-Cockpit van worden uitgegaan dat de eerststervende partner niet vandaag of morgen overlijdt, maar pas over een bepaald aantal jaren. In deze periode kan vervolgens een schenkingsplan worden doorgerekend, zowel op papier als in contanten. De periode van schenken was tot voor kort altijd gelijk aan het aantal jaren dat de eerststervende nog te leven heeft. Vanaf heden kan in de EPX-Cockpit ook een kortere periode van schenken worden ingevoerd.

Erfdelen (bij het eerste overlijden)
Tot voor kort was in de EPX-Cockpit bij iedere testamentvariant een popup Erfdelen opgenomen, waarin de standaard erfdelen van de langstlevende partner en de kinderen werden weergegeven. Per testamentvariant konden vervolgens afwijkende erfdelen worden ingevoerd. Omdat deze methodiek in de praktijk als omslachtig werd ervaren, treft u in de EPX-Cockpit thans nog maar één popup Erfdelen bij 1ste overlijden aan. Bij alle testamentvarianten wordt nu met de in deze popup ingevoerde erfdelen gerekend, behalve bij het tweetrapstestament. Bij die variant wordt er in de EPX-Cockpit van uitgegaan dat de langstlevende partner de enige erfgenaam is. De verwachters kunt u nog steeds aanwijzen in de popup Verwachters.

Legaat partner en Turboverdeling
In het bovenste gedeelte van de EPX-Cockpit treft u in de middenkolom de instellingen aan, die van invloed zijn op zowel de linkerkolom (cliënt A overlijdt als eerste) als de rechterkolom (cliënt B overlijdt als eerste). De tools Legaat partner en Turboverdeling waren tot voor kort ook in de middenkolom opgenomen, maar zijn thans verplaatst naar de zijkanten. Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk geworden de fiscale gevolgen van het opnemen van een opvul- of afvullegaat uitsluitend door te rekenen in de situatie dat cliënt A als eerste overlijdt.

Overige legaten (bij het eerste overlijden)
In de EPX-Cockpit was het al mogelijk om bij het eerste overlijden rekening te houden met een legaat aan de langstlevende partner, aan de kinderen én aan de kleinkinderen. In het laatste geval betreft het een legaat van het voor hen voor de erfbelasting vrijgestelde bedrag. Vanaf heden kunt u in de popup Overige legaten ook een bedrag aan legaten aan derden invoeren.

Schenkingsplan (tussen het eerste en tweede overlijden)
In de EPX-Cockpit kan in de periode tussen het eerste en tweede overlijden een schenkingsplan worden doorgerekend, zowel op papier als in contanten. De periode van schenken was tot voor kort altijd gelijk aan het aantal jaren dat de langstlevende partner nog te leven heeft (na het overlijden van de eerststervende partner). Vanaf heden kan in de EPX-Cockpit ook een kortere periode van schenken worden ingevoerd.

Legaten (bij het tweede overlijden)
In de EPX-Cockpit is het thans ook bij het tweede overlijden mogelijk om rekening te houden met een legaat aan de kinderen, aan de kleinkinderen én aan derden. In het geval van de kleinkinderen betreft het een legaat van het voor hen voor de erfbelasting vrijgestelde bedrag.

Drie rentevarianten bij de wettelijke verdeling
In de EPX-Cockpit was het bij de variant wettelijke verdeling al mogelijk de onderbedelingsvorderingen van de kinderen op de langstlevende partner handmatig te verhogen met een enkelvoudige rente (géén vinkje) dan wel een samengestelde rente (vinkje). Die mogelijkheid bestaat nog steeds. Nieuw is dat de verschuldigde belasting bij de drie in de praktijk meest voorkomende rentevarianten (0%, 6% enkelvoudig en 6% samengesteld) standaard al in de EPX-Cockpit wordt weergegeven. U kunt nu dus in één oogopslag de fiscale gevolgen van vier verschillende rentevergoedingen vergelijken.

Keuzelegaat volle eigendom bij ik-vader/moeder-testament
Het ik-vader/moeder-testament kan gecombineerd worden met een keuzelegaat volle eigendom. In de EPX-Cockpit was het tot voor kort uitsluitend mogelijk dat een keuzelegaat werd uitgeoefend op de eigen woning. Vanaf heden kunt u in de popup Keuzelegaat volle eigendom al die goederen selecteren, die de langstlevende in volle eigendom wenst te verkrijgen.

Verbeterde grafieken
De EPX-Cockpit biedt al jaren de mogelijkheid om grafieken te generen, waarin de totaal verschuldigde belasting na twee overlijdens wordt weergegeven. De grafieken worden thans niet meer in een internetbestand getoond, maar in een PDF-bestand. De grafieken zijn daardoor overzichtelijker geworden en kunnen eenvoudiger worden afgedrukt of opgeslagen.

Staafdiagrammen
De EPX-Cockpit biedt thans ook de mogelijkheid om staafdiagrammen te generen, waarin zowel de verschuldigde belasting na het eerste overlijden wordt weergegeven als de totaal verschuldigde belasting na twee overlijdens. De staafdiagrammen worden, net als de grafieken, in een PDF-bestand getoond en kunnen eenvoudig worden afgedrukt of opgeslagen.

Geactualiseerde handleiding
In verband met de recente aanpassing van de EPX-Cockpit is ook de bijbehorende handleiding geactualiseerd. Deze handleiding is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van de toepassingen Testamentvergelijking en/of Aangifte Erfbelasting. U kunt de handleiding openen door in de EPX-Cockpit op de button Handleiding te klikken.

Informatie of offerte ontvangen?
Als u over een licentie voor de toepassingen Testamentvergelijking en/of Aangifte Erfbelasting beschikt, is de vernieuwde EPX-Cockpit direct voor u beschikbaar. Beschikt u nog niet over een licentie voor (één van) deze toepassingen en wilt u meer informatie of een offerte ontvangen, neemt u dan telefonisch contact met ons op (026-3708699) of klik hier.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin