Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update software 2014

LinkedIn
02-01-2014 | Categorie: Algemeen

Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2014 doorgevoerde wijzigingen.

Tarieven en vrijstellingen
In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting en Calculators, alsmede in de online services Testamentoverzicht en Wettelijke Verdeling, zijn de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen. Klik hier voor een overzicht van de in 2014 geldende bedragen. In de calculator ‘Vrijstellingen’ kan thans bovendien rekening worden gehouden met de tijdelijk verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

Tijdelijke verlaging tarief box 2 inkomstenbelasting
Het inkomen uit een aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting wordt normaliter belast tegen een tarief van 25%. In 2014 geldt echter een verlaagd tarief van 22% voor zover dat inkomen niet hoger is dan € 250.000. In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting en Calculators (‘Materiële en latente belastingschuld’) wordt thans met deze tijdelijke tariefsverlaging rekening gehouden.

Ongehuwd samenwonenden met afstammelingen
Tot voor kort was het in de toepassing Testamentvergelijking niet mogelijk berekeningen te maken in de situatie dat cliënt A en B ongehuwd waren en niet geregistreerd als partner. Thans is dat wel het geval, mits in het Cliëntenbestand minimaal één afstammeling is ingevoerd.

Nieuwe calculator: ‘Evenredigheidsmethode tweetrapsmaking’
Naar aanleiding van het arrest HR 12 april 2013, BNB 2013/153 hebben wij de calculator ‘Evenredigheidsmethode tweetrapsmaking’ ontwikkeld. Met deze calculator kunt u de verschuldigde erfbelasting bij een tweetrapsmaking berekenen. Volgens de Hoge Raad is bij een tweetrapsmaking voor de erfbelasting sprake van één verkrijging. Uit de systematiek van de Successiewet vloeit namelijk voort dat erfbelasting wordt geheven over al hetgeen een belastingplichtige uit één nalatenschap verkrijgt. De Hoge Raad heeft bepaald dat de verschuldigde erfbelasting over deze verkrijging naar evenredigheid moet worden berekend. Hierbij moet worden uitgegaan van de tarieven en vrijstellingen die gelden op het moment van de verkrijging door de verwachter.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin