Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Update software 2016

LinkedIn
01-01-2016 | Categorie: Algemeen

Er zijn weer enkele wijzigingen doorgevoerd in onze rekentoepassingen

Ook dit jaar zijn onze rekenprogramma’s vanaf dag één helemaal up-to-date. Hieronder treft u een overzicht aan van de met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerde wijzigingen.

Tarieven en vrijstellingen
In de toepassingen Testamentvergelijking, Aangifte Erfbelasting, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie en Bedrijfsopvolgingsregeling zijn de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen. Klik hier voor een overzicht van de in 2016 geldende bedragen.

Mantelzorgvrijstelling
Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment afgeschaft. Aangezien het mantelzorgcompliment één van de voorwaarden was voor de toepassing van de zogenoemde ‘mantelzorgvrijstelling’, betekende dit ook het einde van deze verhoogde vrijstelling voor kinderen die mantelzorg hebben verleend aan een zieke ouder (of ouders die mantelzorg hebben verleend aan een ziek kind). Omdat het mantelzorgcompliment betrekking had op de zorg die was verleend in het jaar voorafgaande aan het overlijden, kon, op basis van de letterlijke wettekst, bij een overlijden in 2015 alsnog een beroep worden gedaan op de mantelzorgvrijstelling. Sinds dit jaar is deze verhoogde vrijstelling echter definitief vervallen. Ook in de toepassing Aangifte Erfbelasting kan, bij een overlijden in 2016, zodoende geen gebruik meer worden gemaakt van de mantelzorgvrijstelling.

Calculator 4. Ik-opa-clausule
Tot op heden werd in calculator 4. Ik-opa-clausule uitsluitend uitgegaan van het klassieke ik-opa-testament met lastbepaling. Thans kunnen met deze calculator ook berekeningen worden gemaakt als sprake is van een ik-opa-legaat. De contante waarde van het legaat aan het kleinkind is hierbij gelijk aan het bedrag van de vrijstelling dan wel – naar keuze – het bedrag van de vrijstelling plus het bedrag van de top van de tariefschijf. De calculator berekent eveneens de nominale waarde van de vordering die het kleinkind in de nalatenschap van zijn/haar ouder(s) heeft, alsmede voor welk bedrag het kleinkind in de heffing van erfbelasting wordt betrokken op grond van art. 10 lid 1 SW (last) hetzij art. 10 lid 9 SW (legaat).

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin