Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2016

LinkedIn
23-12-2015 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 0,5%

Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,5% geïndexeerd en luiden dan als volgt.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 121.903 en hoger
€ 121.903 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.304 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 25.449 eenmalig (en zelfs € 53.016 indien bestemd voor de eigen woning** of een dure studie)
Overige verkrijgers € 2.122 jaarlijks

** Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000, waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut.

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 636.180
Kinderen van de overledene € 20.148
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 60.439
Kleinkinderen € 20.148
Ouders € 47.715
Overige verkrijgers € 2.122


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 636.180 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 164.348.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.060.298 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.060.298 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin