Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
09-03-2020 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Diverse gebruikers hebben aangegeven de teksten in de verschillende modellen als lang en moeilijk te ervaren. Ter vereenvoudiging zijn daarom op maandag 9 maart 2020 enkele kleine wijzigingen in het programma doorgevoerd. Zo zijn de woorden 'rechten uit hoofde van' bijvoorbeeld vervangen door 'rechten uit'. Ook zijn enkele zinnen en kopjes verkort. Het kopje Economische gemeenschap van goederen bij overlijden (finaal verrekenbeding bij overlijden) is bijvoorbeeld gewijzigd in Finaal verrekenbeding bij overlijden. Tot slot is het tekstblok Kosten van de huishouding vereenvoudigd:

  1. Het keuzeblok Aflossing hypotheek (met de opties Kosten van de huishouding en Geen kosten van de huishouding) is verwijderd. In iets aangepaste vorm is de tekst die hoorde bij de optie Geen kosten van de huishouding nu als standaardtekst opgenomen.
     
  2. Ook het keuzeblok Rentebetalingen vakantiewoning (met de opties Kosten van de huishouding en Geen kosten van de huishouding) is verwijderd. Standaard wordt er nu van uitgegaan dat deze rentebetalingen niet tot de kosten van de huishouding behoren.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin