Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Kleine aanpassingen in de modellentoepassingen

LinkedIn
22-07-2020 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen worden de toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. De afgelopen week zijn in beide programma's enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen aan.

Modellen Testamenten
Het kopje Lijkbezorging werd in de praktijk als onvriendelijk ervaren en is om die reden veranderd in Uitvaartwensen. De vier beschikbare tekstblokken (Begrafenis, Crematie, Begrafenis - wetenschap en Crematie - wetenschap) zijn inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Bij alle modellen is een uitgebreide en heldere toelichting voor de (aanstaande) echtgenoten voorhanden, mits gebruik wordt gemaakt van de variant Dynamische vragenlijst. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kan met één druk op de knop een toelichting op maat worden gegenereerd, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden. Om de toelichting voor uw cliënten nóg duidelijker te maken wordt thans, in geval van een (beperkte) gemeenschap van goederen, expliciet vermeld dat een schuld die de ene echtgenoot alleen heeft, door de schuldeiser ook kan worden verhaald op de gemeenschapsgoederen die oorspronkelijk afkomstig zijn van de andere echtgenoot. Is in een model een periodiek verrekenbeding met een vervaltermijn opgenomen, dan staat in de toelichting nu uitdrukkelijk dat het vervalbeding een bewuste keuze is, omdat het na verloop van jaren moeilijk vast te stellen is wat het inkomen in een bepaald jaar is geweest. Tot slot wordt vanaf heden standaard een bepaling over alimentatie opgenomen. U treft deze bepaling in de toelichting aan boven het kopje Slotopmerking.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin