Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
17-08-2023 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de op 17 augustus 2023 doorgevoerde wijzigingen

De toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden is onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van steeds meer (notaris)kantoren. Het programma biedt gebruiksgemak, eenvoudig te behalen tijdwinst en zekerheid van altijd actuele tekstblokken in zowel de akten (huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingsovereenkomst) als de bijbehorende toelichtingen. Gebruikers lopen door veelvuldig gebruik van het programma ook met regelmaat tegen vragen aan. In sommige gevallen betreft het vragen die volgens de modellencommissie aanleiding geven tot een aanpassing van de populaire modellentoepassing.

Naar aanleiding van meerdere gebruikersvragen zijn vandaag in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. In alle modellen, maar met name in het model Samenlevingsovereenkomst, zijn tekstuele aangepassingen gedaan in de 'Verklaringen vooraf' en de 'Slotverklaringen'. Ook zijn diverse teksten gewijzigd in de tekstblokken Draagplicht eigenwoningschuld, Kosten van de huishouding, Inkomen, Verblijvingsbeding bij faillissement, Finaal verrekenbeding bij scheiding, Regeling partneralimentatie, Finaal verrekenbeding bij overlijden en Wijzigen samenlevingsovereenkomst.
   
 2. Uit de modellen Wettelijke beperkte gemeenschap van goederen en Algehele gemeenschap van goederen is de vraag Rechten uit levens- en/of ongevallenverzekering (met de opties Gemeenschappelijk en Niet gemeenschappelijk) geschrapt. Vanaf heden worden standaard de teksten opgenomen die hoorden bij de optie Niet gemeenschappelijk.
   
 3. Ook uit de tekstblokken Finaal verrekenbeding bij scheiding en Finaal verrekenbeding bij overlijden is de vraag Rechten uit levens- en/of ongevallenverzekering (met de opties Verrekenen en Niet verrekenen) geschrapt. Vanaf heden worden standaard de teksten opgenomen die hoorden bij de optie Niet verrekenen.
   
 4. In de tekstblokken Inkomen (Standaard inkomensbegrip & Uitgebreid inkomensbegrip) zijn de vragen duidelijker geformuleerd. Zo is Winst rechtspersoon bijvoorbeeld vervangen door Vermeerdering inkomen met winst rechtspersoon en Aftrek partneralimentatie door Vermindering inkomen met te betalen partneralimentatie.
   
 5. Uit het tekstblok Periodiek verrekenbeding is de vraag Schulden aangegaan voor betaling huishoudkosten ook verrekenen (met de opties Ja en Nee) geschrapt. Standaard wordt nu de tekst opgenomen die hoorde bij de optie Ja.
   
 6. In het model Samenlevingsovereenkomst is aan hoofdstuk 3 het tekstblok Regeling partneralimentatie (nee) toegevoegd. Voorheen werd uitsluitend een tekstblok in de akte opgenomen als de partners wél partneralimentatie overeen wensen te komen. Nu verschijnt ook een tekstblok als zij dat niet willen.
   
 7. In alle modellen is aan hoofdstuk 5 het tekstblok Waarderingsregeling toegevoegd.
   
 8. Ten behoeve van de echtgenoten/(geregistreerd) partners zijn toelichtingsteksten vervaardigd op de twee nieuwe tekstblokken.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin