Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Update Testamentmodellen

LinkedIn
03-09-2019 | Categorie: Algemeen

Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. Uit het tekstblok Partner volgt welke persoon onder ‘partner’ van de testateur wordt verstaan. In dit tekstblok wordt ook vermeld in welke situaties de beschikkingen, die ten voordele van de betreffende partner zijn getroffen, vervallen. Het aantal situaties waarin dit het geval is, is thans uitgebreid.
   
 2. In het tekstblok Opvullegaat is lid 1 uitgebreid en is lid 4 geschrapt. Zo is getracht (nog) duidelijker te formuleren dat de omvang van het opvullegaat wordt beperkt door de vrijstelling van de kinderen.
   
 3. In het tekstblok Legaat kleinkinderen (ten laste van betreffende ouder) is in lid 1, waarin de omvang van het legaat wordt vastgesteld, de legataris duidelijker omschreven.
   
 4. In het tekstblok Beheersexecuteur is vanaf heden opgenomen dat het ook tot de taak van de executeur behoort eventuele hem kenbare op internet aanwezige profielen en accounts te verwijderen (of aan te passen) en eventuele hem kenbare tegoeden op cryptocurrency accounts te innen.
   
 5. In het tekstblok Beheersexecuteur is aan de bepaling over het loon van de executeur een zin toegevoegd, waaruit volgt dat de kosten, die de executeur in de uitoefening van zijn taak maakt, altijd aan hem worden vergoed.
   
 6. Op verzoek van enkele gebruikers is in het model Tweetrapstestament, in de situatie dat de testateur gehuwd is of geregistreerd als partner, thans uitdrukkelijk bepaald dat de wettelijke verdeling als zodanig geheel buiten toepassing blijft.
   
 7. In het tekstblok Geldvorderingen zijn vier keuzeblokken opgenomen over de opeisbaarheid. Twee van die keuzeblokken (Indien voorwaarden zonder uitsluiting voorhuwelijks vermogen en Indien geen voorwaarden met algehele uitsluiting vermogen) zijn thans uitgebreid, zodat ook rekening wordt gehouden met samenwoonsituaties.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin