Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Estate Planner Digitaal houdt met ingang van 1 januari 2023 op te bestaan

LinkedIn
14-09-2022 | Categorie: Algemeen

Gebruikers van de Kennisbank Estate Planning behouden ook na 2022 kosteloos toegang tot oude artikelen

Ruim twintig jaar geleden, in mei 2002, verscheen de eerste uitgave van Estate Planner. Dit tijdschrift stond onder hoofdredactie van prof. mr. Gregor van der Burght en verscheen tien keer per jaar in gedrukte vorm. Estate planning was destijds nog een relatief nieuw begrip en het aantal onderwerpen waarover geschreven kon worden was legio. Zo was de Wet IB 2001 een jaar eerder pas in werking getreden en was het nieuwe erfrecht nog op komst.

Omdat het vanaf 2007 steeds lastiger werd om tien keer per jaar een vakblad te vullen met twee à drie artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning, veranderde in 2008 de verschijningsfrequentie in zesmaal per jaar. Bovendien stopte Estate Planner in gedrukte vorm en ging het online verder onder de naam Estate Planner Digitaal. Dat bleek een gouden zet. Niet alleen kon beter worden ingesprongen op de actualiteit, ook kon het online vakblad zich onderscheiden van andere vakbladen doordat in de artikelen verwijzingen werden opgenomen naar relevante wetsartikelen, jurisprudentie en literatuur. Met één druk op de knop verscheen het betreffende wetsartikel, de rechterlijke uitspraak of de publicatie waarnaar werd verwezen bij de lezer op het beeldscherm.

Met onder andere de ingrijpende aanpassing van de Successiewet in 2010 en de diverse wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht bleven in de jaren die volgden ook voldoende interessante schrijfonderwerpen over voor de (veelal vaste) auteurs van Estate Planner Digitaal. De kwaliteit van hun artikelen werd in die tijd steevast gewaarborgd door een aantal zeer bekwame en betrokken redacteuren: mr. Rudolf Janssen, mr. Caroline Martens, prof. mr. Fons Stollenwerck en mr. Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door enkele redactieleden – en de daarmee gepaard gaande wens de werkzaamheden af te bouwen – viel de redactie vanaf 2018 echter langzaamaan uiteen.

Om te voorkomen dat Estate Planner Digitaal in 2020 redactieloos zou worden, zijn we in de loop van 2019 op zoek gegaan naar vers bloed. Er is toen onder meer gesproken met prof. dr. Barbara Reinhartz. Hoewel wij enigszins twijfelden of het online vakblad in de bestaande vorm nog toekomst had, was zij ervan overtuigd dat dit wel degelijk het geval was. Tot onze vreugde toonde prof. dr. Barbara Reinhartz dit eind 2019 aan door kenbaar te maken hoofdredacteur van Estate Planner Digitaal te willen worden. Vervolgens begon de zoektocht naar vier nieuwe redacteuren. Die bleek lastiger dan verwacht. Meerdere personen waren weliswaar geïnteresseerd in de functie, een gebrek aan tijd was voor hen reden er toch van af te zien. Gelukkig lukte het medio 2020 uiteindelijk alsnog, mede dankzij het uitgebreide netwerk van de nieuwe hoofdredacteur, om de redactie compleet te krijgen.

Ondanks een gebrek aan actuele onderwerpen op estate planningsgebied zorgde prof. dr. Barbara Reinhartz er samen met de nieuwe redactieleden (mr. Mirella Peereboom-van Drunick, mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik, mr. dr. Kerstin van de Ven en mr. Irene Willemsen) voor dat ook de afgelopen twee jaar tweemaandelijks zeer lezenswaardige artikelen in Estate Planner Digitaal konden worden gepubliceerd. Een puike prestatie wat ons betreft.

Helaas overleed prof. dr. Barbara Reinhartz afgelopen juli aan de gevolgen van een ziekte die zich nog maar kort daarvoor openbaarde. Als gevolg van het overlijden van de hoofdredacteur van Estate Planner Digitaal rees de afgelopen periode opnieuw de vraag of het online vakblad in de huidige vorm nog wel toekomst heeft. Samen met de vier redactieleden zijn wij thans – spijtig genoeg en in tegenstelling tot twee jaar geleden – tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is.

Dat betekent dat Estate Planner Digitaal met ingang van 1 januari 2023 ophoudt te bestaan.

Wat betekent dit voor u? Zowel in oktober als in december 2022 zal Estate Planner Digitaal nog gewoon verschijnen, daarna zullen er geen nieuwe artikelen meer worden toegevoegd. Zolang u gebruiker bent van de toepassing Kennisbank Estate Planning blijven alle artikelen die in de jaren 2005 tot en met 2022 in het online vakblad zijn gepubliceerd voor u echter kosteloos beschikbaar via de EPX-Portal.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin