Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Aangifte Erfbelasting 2021

LinkedIn
19-04-2021 | Categorie: Algemeen

Eindelijk beschikbaar: de 2021-versie van ons digitale aangifteprogramma

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” was sinds 1993 de slogan van de Belastingdienst. In 2019 is de Belastingdienst stilletjes gestopt met het gebruik ervan, maar u kent deze slagzin vast nog wel.

Er was veel kritiek op de leus, met name op het tweede zinsdeel. De eenvoud van belastingaangifte werd door burgers niet altijd zo ervaren. Dat gold onder meer voor de aangifte erfbelasting. Ook anno 2021 kunnen we wel stellen dat het de Belastingdienst niet is gelukt om de aangifte voor de erfbelasting makkelijker te maken, noch voor de burger noch voor ons als softwareontwikkelaar.

Uit het feit dat het aangifteformulier van 24 pagina’s in 2020 is uitgebreid tot 34 pagina’s in 2021, blijkt wel dat het aantal vragen en rubrieken fors is toegenomen. Dat geldt zodoende ook voor het berichtmodel dat wordt gebruikt bij het digitaal indienen van de aangifte erfbelasting. Ondanks dat het er voor ons niet eenvoudiger op is geworden, zijn wij over het gros van de uitbreidingen wel tevreden. Het betreft immers veelal gegevens die we in de berichtmodellen van 2019 en 2020 niet kunnen verwerken, met als gevolg dat aanvullende aangifte op papier nodig is.

Helaas zijn de uitbreidingen door de Belastingdienst niet op alle onderdelen even zorgvuldig doorgevoerd, met als gevolg dat het berichtmodel in sommige situaties incompleet is en ook nog enkele fouten bevat. Dat leidde de afgelopen weken tot veel vragen van onze kant aan de Belastingdienst. Vragen die inmiddels (grotendeels) zijn beantwoord, zodat we vandaag eindelijk de 2021-versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting aan u beschikbaar kunnen stellen!

Gezien de vele vragen die wij hierover van gebruikers hebben ontvangen, is in de praktijk ontzettend veel behoefte aan een programma waarmee de aangifte erfbelasting 2021 digitaal kan worden ingediend. Bij overlijdens vanaf 1 januari van dit jaar wordt immers weer een belastingrente van 4% in rekening gebracht, indien de aangifte buiten de aangiftetermijn wordt ingediend. Uw advies aan de erfgenamen is dan ook om de aangifte erfbelasting binnen acht maanden na het overlijden in te dienen. Vanaf vandaag is dat dus mogelijk.

De meeste wijzigingen in het berichtmodel hebben wij achter de schermen moeten verwerken. In de vragenlijst van de 2021-versie van onze toepassing Aangifte Erfbelasting zijn zodoende (vooralsnog) nagenoeg dezelfde vragen opgenomen als in de vragenlijst van de 2020-versie. Uitsluitend de volgende vragen zijn nieuw:

  • In de popups IB-onderneming en Aanmerkelijkbelangaandelen zijn twee vragen toegevoegd, indien een beroep wordt gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling:
    • Vooroverleg gevoerd met Belastingdienst; en
    • Toepassing art. 35f SW (invloed verdeling).

Beide vragen worden standaard met Nee beantwoord. Indien van toepassing kan het antwoord worden gewijzigd in Ja.

  • In de popup Vordering is de vraag Rente betaald toegevoegd. Deze vraag wordt standaard met Ja beantwoord. Indien van toepassing kan het antwoord worden gewijzigd in Nee.
     
  • In de popup Schenking op papier is de vraag Datum akte schenking toegevoegd. Dat betekent dat bij een overlijden in 2021 meerdere schenkingen op papier aan dezelfde schuldeiser kunnen worden opgenomen. Een mooie verbetering ten opzichte van de situatie bij overlijdens in 2019 en 2020. In die gevallen dient helaas nog steeds het totaalbedrag per schuldeiser aan schenkingen op papier te worden opgenomen. De Belastingdienst heeft de oude berichtmodellen namelijk niet aangepast.

Op korte termijn zal een nieuwe update volgen. In de vragenlijst die wij u dan beschikbaar zullen stellen, wordt het onder meer mogelijk om aan te geven dat bij het overlijden sprake is van toepassing van de fictie van art. 9 lid 2 SW (bovenmatige rente) en/of dat een erfgenaam verplicht is tot inbreng van een gift (art. 4:229-233 BW). Ook zal het mogelijk worden om aan te geven dat de uitvaartkosten uitsluitend ten laste van de langstlevende partner van de overledene komen. Mooie uitbreidingen die de Belastingdienst op ons verzoek in het berichtmodel heeft opgenomen. Als het zover is, brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin