Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
27-09-2018 | Categorie: Algemeen

Vooral de tekstblokken betreffende het finaal verrekenbeding zijn flink op de schop gegaan

Op donderdag 27 september 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd. Met name de tekstblokken Finaal verrekenbeding bij scheiding en Finaal verrekenbeding bij overlijden zijn flink op de schop gegaan. Beide tekstblokken zijn inhoudelijk zoveel mogelijk gelijkgetrokken en bovendien op diverse onderdelen uitgebreid. Zo kan vanaf heden bij de variant Alsof algehele gemeenschap van goederen vóór 01/01/2018 naar keuze worden bepaald of de volgende goederen en schulden wel of juist niet in de verrekening worden betrokken:

 • Verkrijgingen krachtens erfrecht en gift
 • In beschrijving vermelde goederen en schulden
 • Onderneming
 • Rechten uit levens- en/of ongevallenverzekering
 • Aanspraak oudedagsverplichting
 • Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht
 • Giften tussen echtgenoten/geregistreerd partners
 • Quasi-legaten
 • Nalatenschapsschulden
 • Onbekende voorhuwelijkse schulden

Bij de variant Alsof wettelijke gemeenschap van goederen vanaf 01/01/2018 betreft het de volgende goederen en schulden waarvan kan worden bepaald of zij wel/niet worden verrekend:

 • Verkrijgingen krachtens erfrecht en gift
 • Onderneming
 • Rechten uit levens- en/of ongevallenverzekering
 • Aanspraak oudedagsverplichting
 • Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht
 • Voorhuwelijkse gezamenlijke goederen
 • Voorhuwelijkse woning
 • Nalatenschapsschulden

Naar aanleiding van de uitspraak van Hof Den Bosch van 28 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2772, is in het tekstblok Finaal verrekenbeding bij overlijden thans voorts bepaald dat verrekening niet plaatsvindt als de echtgenoten/geregistreerd partners niet langer feitelijk als partners bij elkaar leven.
Deze wijziging is ook doorgevoerd in het tekstblok Periodiek verrekenbeding.

In verband met de voorgaande wijziging is in het tekstblok Finaal verrekenbeding bij overlijden ook de tekst van het keuzeblok Samenloop met finaal verrekenbeding bij scheiding aangepast.

In het tekstblok Finaal verrekenbeding bij overlijden is een nieuw keuzeblok opgenomen, waarin is bepaald dat geen verrekening plaatsvindt indien de echtgenoten/geregistreerd partners gelijktijdig overlijden dan wel de langstlevende van hen bij de aanvang van de dertigste dag na de dag van het overlijden van de eerststervende niet meer in leven is. 

Overige wijzigingen:

 • In beide varianten van het tekstblok Inkomen is in de keuzeblokken betreffende de winst van de eenmanszaak en de winst van de personenvennootschap de zin ‘(…) waarbij rekening wordt gehouden met onttrekkingen en stortingen van kapitaal (…)’ vervangen door ‘(…) waarbij bij de winstbepaling rekening wordt gehouden met onttrekkingen en stortingen van kapitaal (…)’.
  Oftewel: de (onderstreepte) woorden ‘bij de winstbepaling’ zijn toegevoegd.
   
 • In het tekstblok Periodiek verrekenbeding is een nieuw keuzeblok opgenomen bij de variant Verrekening conform wet. In dit keuzeblok is bepaald dat schulden die zijn aangegaan voor de betaling van de kosten van de huishouding eveneens in de verrekening worden betrokken.
   
 • In het tekstblok Verblijvingsbeding is een nieuw keuzeblok opgenomen, waarin is bepaald dat geen toedeling plaatsvindt indien de echtgenoten/geregistreerd partners gelijktijdig overlijden dan wel de langstlevende van hen bij de aanvang van de dertigste dag na de dag van het overlijden van de eerststervende niet meer in leven is.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin