Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
19-04-2024 - Gehuwd in gemeenschap van goederen (WPNR 2024/7455)
18-04-2024 - Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2024 naar 7% (Vp-Bulletin 2024/9)

Update Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
12-11-2020 | Categorie: Algemeen

Aangifteprogramma nóg completer en gebruiksvriendelijker

Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Als gebruiker van dit programma weet u dat natuurlijk al lang. Dat neemt niet weg dat verbeteringen altijd mogelijk zijn. Vooral dankzij uw waardevolle input wordt de toepassing Aangifte Erfbelasting dan ook continu doorontwikkeld. Sinds de vorige update, op maandag 5 oktober jl., zijn er met name in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee u de persoonsgegevens van uw cliënten beheert) weer diverse wijzigingen doorgevoerd. Door middel van dit nieuwsbericht brengen we u graag van deze wijzigingen op de hoogte.

Tweetrapsvermogen
Het komt met regelmaat voor dat de overledene goederen bezat als bezwaarde erfgenaam of legataris (verkregen onder tweetrapsmaking). In de vragenlijst was het tot voor kort echter niet mogelijk om aan te geven dat hiervan sprake was. Het zogenoemde tweetrapsvermogen kon zodoende ook niet worden opgenomen in het elektronische bericht dat aan de Belastingdienst wordt gestuurd. Dit gemis is inmiddels verholpen. Tussen de tabbladen Overlijden en Ondertekening treft u vanaf heden een nieuw tabblad aan: Tweetrapsvermogen. Als u op dit nieuwe tabblad de vraag Overgang van eerste naar tweede trap met Ja beantwoordt, kunt u de voor aangifte erfbelasting benodigde gegevens eenvoudig invoeren in de popups Insteller en Verwachter. Uiteraard worden de ingevoerde gegevens betreffende het tweetrapsvermogen ook opgenomen in het rapport ten behoeve van de aangifte erfbelasting.
Naar aanleiding van het aangegeven tweetrapsvermogen dient de Belastingdienst de nalatenschap van de insteller van de tweetrapsmaking nader te beoordelen. De verwachting is dat nadere vragen worden gesteld of dat de verwachters worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Identieke specificaties
Indien u in de vragenlijst twee of meer soortgelijke popups met nagenoeg dezelfde inhoud opneemt, verschijnt vanaf heden een melding bij het verzenden van de gegevens naar de EPX-Cockpit. Gemeld wordt dat sprake is van een onjuiste invoer van gegevens. Dit speelt bijvoorbeeld als u bij twee overbedelingsschulden identieke specificaties (van de eerststervende partner, het nominale bedrag, de rente etc.) opneemt. Omdat dit in het elektronische bericht niet is toegestaan, dient u de overbedelingsschulden samen te voegen dan wel de invoergegevens uniek te maken.
Niet alleen bij de schulden maar ook bij de bezittingen, de uitkeringen bij overlijden, de fictief erfrechtelijke verkrijgingen door overlijden, de erfgenamen, de legatarissen, de instellers én de verwachters wordt gecontroleerd of sprake is van identieke specificaties.

Onjuiste combinaties
Als in de vragenlijst sprake is van een onjuiste combinatie van invoergegevens, verschijnt vanaf heden een melding bij het verzenden van de gegevens naar de EPX-Cockpit. Dit speelt bijvoorbeeld als de overledene geen partner (meer) heeft, terwijl u bij de vraag Soort testament hebt gekozen voor de variant Ouderlijke boedelverdeling. Aangezien de ouderlijke boedelverdeling in deze situatie geen effect sorteert, verschijnt de melding dat u moet kiezen voor de variant Anders.

Invoercontrole
De controle of sprake is van identieke specificaties of onjuiste combinaties (zie de twee hiervoor vermelde wijzigingen) vindt plaats bij het verzenden van de gegevens naar de EPX-Cockpit. Oftewel: nadat u in de vragenlijst op de button Aangifte Erfbelasting hebt geklikt. Deze button is echter niet zichtbaar voor ondersteuners die voor u gegevens kunnen invoeren. Om ook hen de mogelijkheid te bieden de ingevoerde gegevens te controleren, is daarom een nieuwe button toegevoegd: Uitvoeren. Gebruikers van uitsluitend de EPX-Manager treffen deze button vanaf heden standaard in de bovenbalk aan, rechts van Weergave vragenlijst.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin