Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

EPX-Cockpit op onderdelen aangepast

LinkedIn
15-11-2013 | Categorie: Algemeen

Rekenengine van formaat wordt continu verbeterd

Per heden zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de (aan de EPX-Cockpit verbonden) toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting:

  • Met de toepassing Aangifte Erfbelasting stelt u op snelle en efficiënte wijze een aangifte op in de vorm van een overzichtelijke en prettig leesbare memorie. In de bijlagen bij deze memorie zijn thans enkele verbeteringen doorgevoerd. Ingeval een algemeen nut beogende instelling of een sociaal belang behartigende instelling als erfgenaam, legataris of fictief erfrechtelijke verkrijger optreedt, worden thans namelijk geen gegevens meer getoond die niet van toepassing (kunnen) zijn, zoals de woonplaats en het burgerservicenummer. In plaats daarvan worden de vestigingsplaats en het RSIN/fiscaal nummer in de bijlagen vermeld.
     
  • Indien u gebruikmaakt van de toepassing Aangifte Erfbelasting dient u in het Cliëntenbestand aan te geven of de erflater een testament had en, zo ja, welke variant het dan betreft. Tot voor kort werden in de EPX-Cockpit vervolgens de niet van toepassing zijnde testamentvarianten onzichtbaar gemaakt. Thans worden die varianten niet meer onzichtbaar gemaakt, maar worden ze volledig uit de EPX-Cockpit verwijderd. Dit maakt de EPX-Cockpit een stuk overzichtelijker.
     
  • Het is met de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting mogelijk berekeningen te maken in de situatie dat tot het vermogen van de (aanstaande) erflater een aandeel in een vennootschap onder firma (VOF) behoort, in het VOF-contract een verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding is opgenomen én de opvolgende vennoot een beroep kan doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Ingeval de langstlevende partner de opvolgende vennoot is, bleek er echter een bug in voornoemde toepassingen te zitten. De voorwaardelijke vrijstelling werd dan namelijk niet meegenomen in de berekeningen. Deze bug is thans hersteld.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin