Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
08-02-2019 | Categorie: Algemeen

Bij alle modellen is een toelichting voor uw cliënten beschikbaar

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden continu doorontwikkeld. Waar door gebruikers met name naar wordt gevraagd, is een uitgebreide en heldere toelichting voor cliënten. De afgelopen maanden heeft de modellencommissie dan ook aan een dergelijke toelichting bij de zes in het programma opgenomen modellen gewerkt.

Met trots kunnen wij u melden dat de toelichting inmiddels beschikbaar is, mits gebruik wordt gemaakt van de variant Dynamische vragenlijst – zoals dat ook het geval is in de toepassing Testamentmodellen. Nadat een vragenlijst in het geheel is doorlopen, kunt u met één druk op de knop een toelichting op maat genereren, waarin juridisch taalgebruik zoveel mogelijk is vermeden. Vanzelfsprekend volgt de toelichting de artikelnummering van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Naast deze nieuwe functionaliteit zijn nog enkele (kleine) wijzigingen in het programma Modellen Huwelijkse Voorwaarden doorgevoerd:

 • Er zijn twee varianten van het tekstblok Inkomen beschikbaar:
  1) Verkort inkomensbegrip
  2) Uitgebreid inkomensbegrip
  Uit de tweede variant is thans het keuzeblok Winst rechtspersoon = Alle winst geschrapt.
   
 • In het tekstblok Pensioen is (de naam van) het keuzeblok Behoud aanspraak op nabestaandenpensioen gewijzigd in Behoud aanspraak op partnerpensioen.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van goederen is bij het keuzeblok Verkrijgingen krachtens erfrecht en gift (de naam van) de variant Gemeenschappelijk, mits insluitingsclausule gewijzigd in Alleen gemeenschappelijk bij insluitingsclausule.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van gezamenlijk bewoonde woning is bij het keuzeblok Krachtens erfrecht en gift verkregen gezamenlijk bewoonde woning (de naam van) de variant Gemeenschappelijk, mits insluitingsclausule gewijzigd in Alleen gemeenschappelijk bij insluitingsclausule.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van inboedel is bij het keuzeblok Krachtens erfrecht en gift verkregen inboedel (de naam van) de variant Gemeenschappelijk, mits insluitingsclausule gewijzigd in Alleen gemeenschappelijk bij insluitingsclausule.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van gezamenlijk bewoonde woning en inboedel is bij het keuzeblok Krachtens erfrecht en gift verkregen gezamenlijk bewoonde woning en/of inboedel (de naam van) de variant Gemeenschappelijk, mits insluitingsclausule gewijzigd in Alleen gemeenschappelijk bij insluitingsclausule.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van gezamenlijk bewoonde woning en inboedel zijn twee varianten van het keuzeblok Definitie inboedel opgenomen:
  1) Wettelijke definitie
  2) Uitbreiding wettelijke definitie
  Uit de tweede variant is thans het keuzeblok Vervoermiddelen = Inboedel geschrapt.
   
 • In het tekstblok Gemeenschap van gezamenlijk bewoonde woning en inboedel waren twee varianten van het keuzeblok Vergoedingsvordering inboedel opgenomen:
  1) Ja
  2) Nee
  De eerste variant is thans geschrapt, zodat de tweede variant de (nieuwe) standaard is geworden.
   
 • Er zijn vier varianten van het tekstblok Onderneming en vergoeding beschikbaar:
  1) Geen vergoeding
  2) Redelijke vergoeding - verkort
  3) Redelijke vergoeding - uitgebreid (bij ontbinding gemeenschap)
  4) Redelijke vergoeding - uitgebreid (per kalenderjaar)
  In de vierde variant zijn de keuzeblokken Vervaltermijn (eenmanszaak) = Twee jaar na einde kalenderjaar, Vervaltermijn (personenvennootschap) = Twee jaar na einde kalenderjaar en Vervaltermijn (rechtspersoon) = Twee jaar na einde kalenderjaar thans samengevoegd tot één nieuw keuzeblok: Vervaltermijn = Twee jaar na einde kalenderjaar.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin