Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update Testamentmodellen

LinkedIn
26-10-2016 | Categorie: Algemeen

Twee tekstblokken zijn aangepast

In de toepassing Testamentmodellen zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd:

  1. In het tekstblok Gelijkstelling wordt bepaald dat onder aan het huwelijk gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten ook worden verstaan aan het wettelijk geregistreerd partnerschap gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten. Aan deze bepaling wordt vanaf heden een alinea toegevoegd als in het programma wordt aangegeven dat de testateur geregistreerd partner is.
     
  2. In het tekstblok Erfstelling is vanaf heden een ja/nee-vraag opgenomen: Erfgenaam bij gerechtelijke vaststelling ouderschap. In de tekst die verschijnt als de vraag met ‘nee’ wordt beantwoord, staat dat de in art. 1:207 BW bedoelde kinderen dan wel hun afstammelingen nooit erfgenamen zullen zijn.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin