Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update Testamentmodellen

LinkedIn
26-10-2016 | Categorie: Algemeen

Twee tekstblokken zijn aangepast

In de toepassing Testamentmodellen zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd:

  1. In het tekstblok Gelijkstelling wordt bepaald dat onder aan het huwelijk gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten ook worden verstaan aan het wettelijk geregistreerd partnerschap gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten. Aan deze bepaling wordt vanaf heden een alinea toegevoegd als in het programma wordt aangegeven dat de testateur geregistreerd partner is.
     
  2. In het tekstblok Erfstelling is vanaf heden een ja/nee-vraag opgenomen: Erfgenaam bij gerechtelijke vaststelling ouderschap. In de tekst die verschijnt als de vraag met ‘nee’ wordt beantwoord, staat dat de in art. 1:207 BW bedoelde kinderen dan wel hun afstammelingen nooit erfgenamen zullen zijn.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin