Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
07-05-2021 - HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708
30-04-2021 - Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

Update Testamentmodellen

LinkedIn
26-10-2016 | Categorie: Algemeen

Twee tekstblokken zijn aangepast

In de toepassing Testamentmodellen zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd:

  1. In het tekstblok Gelijkstelling wordt bepaald dat onder aan het huwelijk gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten ook worden verstaan aan het wettelijk geregistreerd partnerschap gerelateerde rechtsgevolgen/rechtsfeiten. Aan deze bepaling wordt vanaf heden een alinea toegevoegd als in het programma wordt aangegeven dat de testateur geregistreerd partner is.
     
  2. In het tekstblok Erfstelling is vanaf heden een ja/nee-vraag opgenomen: Erfgenaam bij gerechtelijke vaststelling ouderschap. In de tekst die verschijnt als de vraag met ‘nee’ wordt beantwoord, staat dat de in art. 1:207 BW bedoelde kinderen dan wel hun afstammelingen nooit erfgenamen zullen zijn.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin