Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update Modellen Levenstestamenten

LinkedIn
06-04-2023 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de wijzigingen

Mede naar aanleiding van gebruikersvragen wordt de toepassing Modellen Levenstestamenten continu doorontwikkeld. Vandaag zijn in dit programma enkele kleine aanpassingen gedaan. Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen aan.

Beoordeling wilsbekwaamheid door notaris
In de comparitie staat dat de verschenen persoon (= de levenstestateur) verklaart, maar vervolgens stond in het tekstblok over de beoordeling van de wilsbekwaamheid door de notaris:
Ik, notaris, heb met de levenstestateur gesproken over het onderzoek van zijn wilsbekwaamheid (…)
 
Met ‘ik’ werd in deze bepaling dus niet de levenstestateur bedoeld, maar de notaris. Ter verduidelijking/verbetering is thans een zin toegevoegd en zijn aanhalingstekens opgenomen:
In het kader van de beoordeling van mijn wilsbekwaamheid verklaart de notaris als volgt:
"Ik, notaris, heb met de levenstestateur gesproken over het onderzoek van zijn wilsbekwaamheid (…)"

Ondervolmacht
In het tekstblok over ondervolmacht is thans een bijzondere ondervolmacht opgenomen voor de situatie dat de levenstestateur erfgenaam is in een nalatenschap. Zonder een dergelijke regeling kan, afhankelijk van de gekozen bevoegdheid inzake ondervolmacht, mogelijk alleen aan een medewerker van een notariskantoor een boedelvolmacht worden verleend voor de afwikkeling van die nalatenschap.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin