Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update EPX-Cockpit

LinkedIn
17-11-2014 | Categorie: Algemeen

In de output is een overzichtelijke specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner opgenomen

Dagelijks zijn wij druk bezig om de toepassingen Testamentvergelijking en Aangifte Erfbelasting beter te laten aansluiten op uw wensen en behoeften. De doorontwikkeling van de EPX-Cockpit is een continu proces en daarom brengen wij regelmatig updates uit. Met ingang van zaterdag 8 november 2014 is in de output bij de diverse testamentvarianten een overzichtelijke specificatie opgenomen van zowel nalatenschap civiel als nalatenschap fiscaal. Deze specificatie van de nalatenschap van de eerststervende partner treft u aan tussen het vermogensoverzicht en de berekening van de verschuldigde erfbelasting bij het eerste overlijden.

Afhankelijk van het van toepassing zijnde vermogensregime bestaat de civiele nalatenschap van de eerststervende partner uit de waarde van diens aandeel in de (economische) gemeenschap van goederen, vermeerderd met de waarde van het privé- en uitgesloten vermogen en verminderd met de waarde van legaten en de aftrekbare uitvaartkosten. Bij de berekening van de fiscale nalatenschap – de nalatenschap waarover de erfbelasting wordt berekend – wordt de civiele nalatenschap gecorrigeerd met het verschil tussen de werkelijke waarde en de WOZ-waarde van een woning alsmede met latente belastingschulden.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin