Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update software 2023

LinkedIn
01-01-2023 | Categorie: Algemeen

Ook in 2023 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen.
Klik hier voor een overzicht van de in 2023 geldende bedragen.

Bij de omrekening van enkelvoudige rente naar samengestelde rente (en vice versa) en bij de vaststelling van de levensverwachting van de langstlevende partner na het overlijden van de eerststervende partner, wordt in voornoemde rekentoepassingen gebruikgemaakt van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten. Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap. Bij berekeningen met de cijfers die gelden voor het overlijdensjaar 2023 wordt Prognosetafel AG2022 gehanteerd.

De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen. De waarde van verhuurde woningen wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De verhoogde percentages van de leegwaarderatio zijn thans in de toepassingen Testamentvergelijking en Calculators opgenomen. De leegwaarderatio levert daardoor vanaf 1 januari 2023 minder voordeel op. Bovendien worden tijdelijk verhuurde woningen voortaan uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio en moet bij verhuur aan gelieerde partijen, zoals een zoon of dochter, worden uitgegaan van het hoogste percentage van de leegwaarderatio (100% per 1 januari 2023).

Calculators
In navolging van alle andere toepassingen is sinds 1 januari 2023 ook de toepassing Calculators in de EPX-Portal geïntegreerd. De twintig rekenmodules kenmerken zich nog altijd door hun eenvoud in gebruik en zijn nu nog beter toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Aangifte Schenkbelasting
Het is op dit moment nog niet mogelijk digitaal aangifte te doen vanwege een schenking in 2023. Voor het actualiseren van de toepassing Aangifte Schenkbelasting zijn we namelijk afhankelijk van de Belastingdienst. Naar verwachting kunnen we eind februari aan de slag gaan met het vervaardigen van de 2023-versie. We streven er naar de nieuwe versie van ons digitale aangifteprogramma voor de schenkbelasting uiterlijk medio maart aan u beschikbaar te stellen. Hierover zult u te zijner tijd met een nieuwsbrief nader worden geïnformeerd.

Aangifte Erfbelasting
Het is op dit moment ook nog niet mogelijk digitaal aangifte te doen vanwege een overlijden in 2023. Ook voor het actualiseren van de toepassing Aangifte Erfbelasting zijn we namelijk afhankelijk van de Belastingdienst. Naar verwachting kunnen we eind februari aan de slag gaan met het vervaardigen van de 2023-versie. We streven er naar de nieuwe versie van ons digitale aangifteprogramma voor de erfbelasting uiterlijk medio april aan u beschikbaar te stellen. Hierover zult u te zijner tijd met een nieuwsbrief nader worden geïnformeerd.

Wat overlijdens vóór 2023 betreft: in de EPX-Cockpit kunt u thans al wel rekenen met de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Zo wordt bij de berekening van de verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van een eventuele langstlevende partner automatisch al uitgegaan van de in 2023 geldende bedragen. Dit geldt ook bij een eventueel schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin