Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
03-01-2022 - [verholpen] Foutmelding bij indienen aangifte schenkbelasting
01-01-2022 - Wijziging Algemene Opleidingsvoorwaarden

Update software 2022

LinkedIn
01-01-2022 | Categorie: Algemeen

Ook in 2022 zijn onze rekenprogramma's vanaf dag één helemaal up-to-date

Met ingang van heden zijn in de toepassingen Testamentvergelijking, Calculators, Testamentoverzicht, Renteoptimalisatie, Boedelverdeler en Bedrijfsopvolgingsregeling de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting opgenomen.
Klik hier voor een overzicht van de in 2022 geldende bedragen.

Bij de omrekening van enkelvoudige rente naar samengestelde rente (en vice versa) en bij de vaststelling van de levensverwachting van de langstlevende partner na het overlijden van de eerststervende partner, wordt in voornoemde rekentoepassingen gebruikgemaakt van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten. Ook de Belastingdienst maakt gebruik van de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap. Bij berekeningen met de cijfers die gelden voor het overlijdensjaar 2022 wordt Prognosetafel AG2021 gehanteerd.

Aangifte Schenkbelasting
Het is op dit moment nog niet mogelijk digitaal aangifte te doen vanwege een schenking in 2022. Voor het actualiseren van de toepassing Aangifte Schenkbelasting zijn we namelijk afhankelijk van het ter beschikking stellen van de gegevensspecificaties door de Belastingdienst. Naar verwachting ontvangen wij begin maart de definitieve documentatie en kunnen we aan de slag gaan met het vervaardigen van de 2022-versie. We streven er naar de nieuwe versie van ons digitale aangifteprogramma voor de schenkbelasting uiterlijk medio maart aan u beschikbaar te stellen. Hierover zult u te zijner tijd met een nieuwsbrief nader worden geïnformeerd.

Aangifte Erfbelasting
Het is op dit moment ook nog niet mogelijk digitaal aangifte te doen vanwege een overlijden in 2022. Ook voor het actualiseren van de toepassing Aangifte Erfbelasting zijn we namelijk afhankelijk van het ter beschikking stellen van de gegevensspecificaties door de Belastingdienst. Naar verwachting ontvangen wij begin maart de definitieve documentatie en kunnen we aan de slag gaan met het vervaardigen van de 2022-versie. We streven er naar de nieuwe versie van ons digitale aangifteprogramma voor de erfbelasting uiterlijk medio april aan u beschikbaar te stellen. Hierover zult u te zijner tijd met een nieuwsbrief nader worden geïnformeerd.

Wat overlijdens vóór 2022 betreft: in de EPX-Cockpit kunt u thans al wel rekenen met de geïndexeerde tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting. Zo wordt bij de berekening van de verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van een eventuele langstlevende partner automatisch al uitgegaan van de in 2022 geldende bedragen. Dit geldt ook bij een eventueel schenkingsplan tussen het eerste en tweede overlijden.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin