Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Nieuwe functionaliteiten in Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
14-10-2022 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de wijzigingen die onlangs in de EPX-Manager zijn doorgevoerd

Gebruikers van dit programma weten het natuurlijk al lang: Aangifte Erfbelasting is het meest complete en gebruiksvriendelijke aangifteprogramma voor de erfbelasting op de Nederlandse markt. Dat neemt uiteraard niet weg dat verbeteringen altijd mogelijk zijn. Vooral dankzij de waardevolle input van gebruikers wordt de applicatie dan ook continu doorontwikkeld. Graag informeren wij u hierbij over de drie wijzigingen die onlangs in de EPX-Manager (de vragenlijst waarmee de persoonsgegevens van cliënten worden beheerd) zijn doorgevoerd:

 1. Legaat aan derde ten laste van erfgenaam
  Een situatie die zich in de praktijk steeds vaker voordoet, is dat een derde bij het overlijden van de testateur een legaat ontvangt dat ten laste komt van een erfgenaam. Om deze situatie goed te kunnen verwerken in het elektronische bericht dat aan de Belastingdienst wordt gestuurd, is het thans mogelijk om in geval van de testamentsoort Anders in de vragenlijst (in de popup Legataris) aan te geven dat het legaat aan een derde met als relatie Anders (al dan niet verwant) ten laste komt van een erfgenaam. Vervolgens kan eenvoudig een koppeling worden gemaakt tussen beide verkrijgers door het burgerservicenummer van de erfgenaam in te voeren in het veld achter de vraag Burgerservicenummer erfgenaam.
   
 2. Ex-partner
  Een situatie die zich in de praktijk minder vaak voordoet, is dat een ex-partner van de overledene als erfgenaam of legataris optreedt, of wordt belast op grond van één van de fictiebepalingen. Toch is het in het belastingjaar 2022 mogelijk om aan te geven dat de betreffende verkrijger de ex-partner van de overledene is. Om deze situatie goed te kunnen verwerken in het elektronische bericht dat aan de Belastingdienst wordt gestuurd, is in de vragenlijst een extra keuze toegevoegd in de dropdown achter de vraag Relatie met de overledene. De verkrijging van een ex-partner wordt dan belast tegen het partnertarief (10% tot 20%). In tegenstelling tot het tarief wordt de ex-partner voor de vrijstelling van erfbelasting niet gelijkgesteld met een partner, maar met overige verkrijgers. In eerdere belastingjaren bevat het elektronische bericht geen mogelijkheid om verkrijgingen door een ex-partner aan te geven.
   
 3. Legaat aan kleinkind ten laste van grootouder
  Ook de (zeldzame) situatie dat een kleinkind bij het overlijden van zijn/haar grootouder een legaat ontvangt dat ten laste komt van de langstlevende grootouder moet correct aan de Belastingdienst kenbaar kunnen worden gemaakt. Vandaar dat het thans mogelijk is om in de vragenlijst (in de popup Legataris) aan te geven dat het legaat aan een kleinkind ten laste komt van de langstlevende grootouder. De koppeling tussen beide verkrijgers kan vervolgens eenvoudig worden gemaakt door de naam van de langstlevende grootouder te selecteren in de dropdown achter de vraag Selecteer (groot)ouder.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin