Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
08-11-2018 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op donderdag 8 november 2018 zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden enkele wijzigingen doorgevoerd:

 1. In alle modellen stond de zin “Van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten (…)”. Om te voorkomen dat deze zin handmatig moet worden aangepast indien tijdens huwelijk huwelijkse voorwaarden worden opgesteld of gewijzigd, is de zin vervangen door “Tussen de echtgenoten bestaat (…)”.
   
 2. De kopjes Vergoedingen aan de gemeenschap en/of een echtgenoot en Vergoedingen aan een echtgenoot zijn vervangen door Verkrijging goed en vergoeding.
   
 3. Het kopje Schulden is gewijzigd in Voldoening schuld en vergoeding. Het bijbehorende tekstblok wordt thans bovendien eerder in het model opgenomen (direct onder het tekstblok Verkrijging goed en vergoeding).
   
 4. Het tekstblok Vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid is uitgebreid met de variant Redelijke vergoeding - verkort.
  De varianten Redelijke vergoeding (bij ontbinding gemeenschap) en Redelijke vergoeding (per kalenderjaar) zijn mitsdien hernoemd in respectievelijk Redelijke vergoeding - uitgebreid (bij ontbinding gemeenschap) en Redelijke vergoeding - uitgebreid (per kalenderjaar).
   
 5. In het tekstblok Vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid is – in de variant Redelijke vergoeding - uitgebreid (bij ontbinding gemeenschap) – de zin over de schriftelijke vaststelling van de redelijke vergoeding in een afzonderlijk lid opgenomen.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin