Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met ingang van 1 januari 2015

LinkedIn
17-12-2014 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 0,9%

Met ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met 0,9% geïndexeerd en luiden dan als volgt.

Tarieven erf- en schenkbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 121.296 en hoger
€ 121.296 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen erfbelasting 2015

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 633.014
Kinderen van de overledene € 20.047
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 60.138
Kleinkinderen € 20.047
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111


Pensioenimputatie
De vrijstelling van een partner wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen zoals bedoeld in art. 3.125 Wet IB 2001 worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 163.530.

Vrijstellingen schenkbelasting 2015

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.277 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 25.322 eenmalig (en zelfs € 52.752 indien bestemd voor huis of studie)
Overige verkrijgers € 2.111 jaarlijks


Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.055.022 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.055.022 geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin