Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met ingang van 1 januari 2015

LinkedIn
17-12-2014 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 0,9%

Met ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting met 0,9% geïndexeerd en luiden dan als volgt.

Tarieven erf- en schenkbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 121.296 en hoger
€ 121.296 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen erfbelasting 2015

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 633.014
Kinderen van de overledene € 20.047
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 60.138
Kleinkinderen € 20.047
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111


Pensioenimputatie
De vrijstelling van een partner wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen zoals bedoeld in art. 3.125 Wet IB 2001 worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 163.530.

Vrijstellingen schenkbelasting 2015

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.277 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 25.322 eenmalig (en zelfs € 52.752 indien bestemd voor huis of studie)
Overige verkrijgers € 2.111 jaarlijks


Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.055.022 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.055.022 geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin