Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Testamentmodellen

LinkedIn
26-07-2013 | Categorie: Algemeen

Nieuw testamentmodel, gewijzigde én nieuwe tekstblokken

In de beide varianten van de Testamentmodellen ('Platte tekst' en 'Snelle vragenlijst') zijn de afgelopen periode de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo is er een geheel nieuw testamentmodel opgenomen en zijn diverse bestaande tekstblokken bewerkt. Bovendien is een tweetal nieuwe tekstblokken toegevoegd.

Nieuw testamentmodel
In de situatie dat de testateur ongehuwd is en niet geregistreerd als partner, maar wel een partner heeft en één of meer kinderen, kunt u vanaf heden ook kiezen voor de variant Partner enig erfgenaam. In dit testamentmodel wordt de langstlevende partner tot enig erfgenaam benoemd en tevens tot executeur. De kinderen ontvangen als legataris een bedrag in contanten (geldvordering) overeenkomend met de waarde van het erfdeel dat zij zouden hebben gehad als zij samen met de langstlevende – voor gelijke delen – erfgenaam waren geweest. Deze geldvordering is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Gewijzigde tekstblokken
Diverse tekstblokken zijn onlangs inhoudelijk gewijzigd en/of uitgebreid:

  • Voor het tekstblok Legaat kleinkinderen zijn twee varianten beschikbaar: Ten laste van nalatenschap en Ten laste van betreffende ouder. In de eerste variant komen alle legaten aan de kleinkinderen ten laste van de nalatenschap van opa (of oma). Indien het ene kind van opa meer kinderen heeft dan het andere kind kan dat echter ongewenst zijn. De verschillende staken worden dan immers niet gelijk behandeld. Met de tweede variant kunt u deze ongewenste situatie eenvoudig voorkomen. Beide varianten zijn thans geactualiseerd.
     
  • In het tekstblok Geldvorderingen is een extra rentevariant opgenomen: Inflatiecorrectie, tenzij. Indien u voor deze variant kiest worden de geldvorderingen van de kinderen vermeerderd met een percentage als bedoeld in art. 4:13 lid 4 BW.
     
  • De tekstblokken Tweetrapsmaking (erfstelling) en Tweetrapsmaking (legaat) zijn op diverse onderdelen uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld dat thans ook de overige kinderen van de insteller als verwachters kunnen worden aangewezen.
     
  • In het tekstblok Legaatexecuteur is een nieuw lid opgenomen voor het geval alle legaatexecuteurs ontbreken.

Nieuwe tekstblokken
Tot slot zijn in de Testamentmodellen twee nieuwe tekstblokken opgenomen: Legaat anbi en Uitstel inzage uiterste wil. Zoals de naam al doet vermoeden, betreft het eerste tekstblok een legaat aan een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in art. 5b AWR. Het tweede tekstblok betreft een bepaling waarin de testateur aangeeft dat geen inzage in zijn testament mag worden verleend voordat zijn stoffelijk overschot is begraven of gecremeerd.

EPX-Portal
Indien u over een licentie voor de toepassing Testamentmodellen beschikt, zijn het nieuwe testamentmodel, de gewijzigde én de nieuwe tekstblokken direct voor u beschikbaar via de EPX-Portal op uw computer (tabblad Software).

Informatie of offerte ontvangen?
Beschikt u nog niet over een licentie voor de toepassing Testamentmodellen en wilt u meer informatie of een offerte ontvangen, neemt u dan telefonisch contact met ons op (026-3708699) of klik hier.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin