Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
26-04-2018 | Categorie: Algemeen

Gewijzigde tekstblokken

Nadat op 17 april jl. al diverse wijzigingen in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden zijn doorgevoerd (klik hier voor een overzicht), zijn vandaag nog enkele aanpassingen in dit programma gedaan:

 1. Ook in het model Wettelijke beperkte gemeenschap van goederen is het keuzeblok Aanspraak oudedagsverplichting toegevoegd. Vorderingsrechten ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in art. 38p lid 2 onder b en lid 3 Wet LB 1964 kunnen zo naar keuze van de gemeenschap worden uitgezonderd.
   
 2. Ook in het model Wettelijke beperkte gemeenschap van goederen is het keuzeblok Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht toegevoegd. Tegoeden geadministreerd op een lijfrenterekening alsmede lijfrentebeleggingsrechten (als bedoeld in art. 3.126a Wet IB 2001) kunnen zo naar keuze van de gemeenschap worden uitgezonderd.
   
 3. In de tekstblokken Finaal verrekenbeding bij scheiding en Finaal verrekenbeding bij overlijden is het keuzeblok Schulden uit giften, bedingen en omzettingen gewijzigd in Quasi-legaten. De varianten zijn ongewijzigd gebleven: Verrekenen en Niet verrekenen.
   
 4. In het tekstblok Kosten van de huishouding zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
 • Het keuzeblok Huisvestingskosten (met de varianten Ja en Ja, inclusief aflossingen) is gewijzigd in Aflossing hypotheek (met de varianten Kosten van de huishouding en Geen kosten van de huishouding).
 • De varianten Ja en Nee bij het keuzeblok Rentebetalingen vakantiewoning zijn gewijzigd in Kosten van de huishouding en Geen kosten van de huishouding.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin