Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Bekendheid verschenen perso(o)n(en)

LinkedIn
02-01-2023 | Categorie: Algemeen

Tekstuele aanpassing vanwege wijziging artikel 39 lid 1 Wna

Artikel 39 lid 1 Wna is per 1 januari 2023 gewijzigd. Deze wijziging brengt met zich mee dat een notaris – in verband met de privacy – niet meer verplicht is om de aard en het nummer van het gebruikte identiteitsbewijs van de comparant(en) in de akte of in de volmacht op te nemen. De verplichting van de notaris om de identiteit te verifiëren blijft uiteraard wel onverkort van toepassing.

In verband met de aanpassing van artikel 39 lid 1 Wna per 1 januari 2023 is in de toepassingen Modellen Testamenten en Modellen Levenstestamenten de tekst onder de kop BEKENDHEID VERSCHENEN PERSOON gewijzigd. De zinsnede "aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld" is hierbij vervangen door "aan de hand van een identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht vastgesteld".

In de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden is, onder de kop BEKENDHEID VERSCHENEN PERSONEN, de zinsnede "aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld" gewijzigd in "aan de hand van documenten zoals bedoeld in artikel 1 Wet op de identificatieplicht vastgesteld".

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin