Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
27-03-2023 - Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2162
27-03-2023 - Commissie van Beroep Financiƫle Dienstverlening 6 maart 2023, nr. 2023-0012

Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen


Op donderdag 9 november 2023 organiseert Estate Planning College de Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen. Deze studiemiddag zal online plaatsvinden via ZOOM.

De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen maken dat de fiscale behandeling van dit type vermogen steeds meer financiële impact heeft. Tijdens de Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen gaat de docent in op de fiscale kaders van cryptovermogen voor de schenk- en erfbelasting. Hiervoor dient eerst de gehanteerde terminologie en de civielrechtelijke grondslag van cryptovermogen te worden geduid. Cryptovermogen kwalificeert namelijk niet rechtstreeks als een vermogensrecht, maar zou wel door middel van een ruime interpretatie onder het begrip ‘vermogensrecht’ kunnen vallen. Als een vermogensrecht wordt geschonken of vererft, is schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd. Bij het schenken of vererven van cryptovermogen zijn enkele aspecten nog niet volledig uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld waar het cryptovermogen zich bevindt, hoe het cryptovermogen wordt gewaardeerd, en of van de kunstregeling gebruik kan worden gemaakt.Een door schenkers en erflaters vaak gestelde vraag is wat de mogelijkheden zijn om bij én na schenking of vererving grip te behouden op het te schenken vermogen. De docent behandelt een aantal mogelijke controletechnieken die bij het schenken van cryptovermogen toegepast kunnen worden, die al naar gelang de wensen een tijdelijk of (meer) permanent karakter hebben. Er zijn verschillende juridische technieken voorhanden, zoals vruchtgebruik, herroeping, bewind, certificering en inrichting van een (familie)fonds. Bij cryptovermogen kan het lastig zijn een juridische controletechniek praktisch vorm te geven. Om de gewenste en juridisch overeengekomen controle te kunnen effectueren, dient het recht op het verplaatsen van de cryptocurrencies hierbij aan te sluiten.

Na het volgen van de cursus kunt u uw cliënten van adequaat advies voorzien en passende oplossingen aandragen ten aanzien van de vererving en schenking van cryptovermogen.

De Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen richt zich op het verdiepen van vakinhoudelijke kennis, zodat u sneller signaleert, kruisverbanden legt, analyseert en de vertaalslag maakt naar mogelijkheden binnen en buiten uw eigen werkgebied. De Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen is speciaal ontwikkeld voor adviseurs, die hun kennis op dit gebied willen verdiepen en uitbreiden.

De Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen start om 13:30 uur (ontvangst in de digitale wachtruimte vanaf 13:15 uur) en duurt tot 16:45 uur.

Docent
Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg

Locatie
Online via Zoom

PE-punten
KNB: 3
EPN: 3
RB: 3
NOB: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 3
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: 3
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan *5 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)

Prijs
De prijs voor deelname aan de Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen bedraagt € 316,00 excl. btw per persoon.

Informatie
Voor meer informatie over de Studiemiddag Vererving en schenking van cryptovermogen kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Aanmelden


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin