Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
17-09-2019 - Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld
09-09-2019 - (On)zin van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/72)

Brief van 6 februari 2012, nr. DB/2012/34

LinkedIn
11-02-2012 | Categorie: Besluiten

Reactie op toezeggingen tijdens algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011

Tijdens het algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd een drietal verzoeken die de fiscaliteit raken door te geleiden aan de staatssecretaris van Financiën.

In vervolg op genoemd algemeen overleg heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 6 februari 2012, nr. DB/2012/34, de Tweede Kamer geïnformeerd over de fiscale consequenties van echtscheiding. In de brief zijn de fiscale gevolgen van echtscheiding op hoofdlijnen geschetst. Het in de brief geschetste overzicht betreft geen uitputtend overzicht.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin