Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
17-09-2019 - Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld
09-09-2019 - (On)zin van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/72)

Besluit van 8 mei 2015, nr. BLKB2015/409M

LinkedIn
01-06-2015 | Categorie: Besluiten

Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom. Met deze goedkeuring wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die in oktober 2012 aan de Kamer is gedaan (Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 5, blz. 4).

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin