Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Ministerie van Financiën 30 juni 2016, nr. 2016-0000090489

LinkedIn
14-07-2016 | Categorie: Besluiten

Reactie Staatssecretaris met betrekking tot verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie op een brief van ouders die in 2013 en in 2015 schenkingen aan hun dochter hebben gedaan om haar in een echtscheidingssituatie financieel te ondersteunen. Daarbij heeft de dochter voor de schenking in 2013 gebruikgemaakt van de (eenmalig te gebruiken) algemene hoge vrijstelling van € 24.676 (bedrag 2013) voor schenkingen door ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De ouders hebben aangegeven dat de optie om gebruik te maken van de (eenmalig te gebruiken) tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2013 niet aan de orde was, omdat de gezamenlijke koopwoning van hun dochter en ex-schoonzoon niet verkocht kon worden, mede omdat de woning qua hypotheekschuld onder water stond. Om die reden heeft hun dochter haar intrek genomen in een huurwoning en geen andere woning kunnen aankopen. In maart 2015 is het huis uiteindelijk met een restschuld verkocht. De ouders hebben in 2015 een schenking aan hun dochter gedaan om onder andere haar deel van de restschuld te kunnen betalen. Over deze schenking hebben zij aangifte schenkbelasting gedaan zonder beroep te doen op een vrijstelling. Op deze schenking is de gewone jaarlijkse kindvrijstelling van € 5.277 (bedrag 2015) van toepassing. Toen de ouders eind 2015 hoorden van de invoering van de structureel verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2017 verkeerden zij in de veronderstelling dat hun dochter daarop een beroep zou kunnen doen bij een schenking van haar ouders voor een eigen woning. Dat blijkt echter niet zo te zijn. De ouders menen dat dit toch niet de bedoeling kan zijn.

De Staatssecretaris geeft aan het bewonderenswaardig te vinden dat deze ouders hun dochter willen helpen met het weer opbouwen van haar bestaan na een echtscheiding. Dat neemt echter niet weg dat bij de totstandkoming van de structureel verhoogde vrijstelling er uitdrukkelijk is gekozen voor de vormgeving van het overgangsrecht zoals dat nu luidt. In deze reactie licht de Staatssecretaris dat nader toe.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin