Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
13-11-2020 - Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2021
13-11-2020 - Conclusie A-G IJzerman 26 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:989

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden 1 januari 2020 en Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen 1 januari 2020

LinkedIn
01-02-2020 | Categorie: Besluiten

De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden

In de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden van 13 oktober 2017 is uiteengezet op welke wijze de oudedagsverplichtingsaanspraken volgens de Belastingdienst moeten overgaan op de erfgenamen om zuiver te blijven. Omdat de oudedagsverplichting (hierna ODV) civielrechtelijk lastig te duiden is, waren de in de Handreiking 2017 gedane toezeggingen niet altijd even verhelderend. De Handreiking van 13 oktober 2017 is in iets gewijzigde vorm opnieuw gepubliceerd op 4 april 2018. De versie van 4 april 2018 kent slechts tekstuele aanpassingen, zonder inhoudelijk te wijzigen. De Handreiking van 13 oktober 2017 is hierdoor vervallen. Op 1 januari 2020 is een nieuwe versie van de Handreiking verschenen.
Op 8 mei 2018 is de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen verschenen. Deze handreiking is uitgebreider, bevat meer toezeggingen dan de Handreiking van 13 oktober 2017 en moet worden gezien als een aanvulling op de Handreiking van 4 april 2018. De Handreiking van 4 april 2018 is dus niet komen te vervallen. Op 1 januari 2020 is een nieuwe versie van de Handreiking verschenen.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin