Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Brief van 29 november 2018 (Kamerstuk 31 066, nr. 443)

LinkedIn
07-12-2018 | Categorie: Besluiten

Staatssecretaris van Financiën informeert Tweede Kamer over aantal zaken m.b.t. schenk- en erfbelasting

Tijdens het Algemeen overleg over de schenk- en erfbelasting op 25 september 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de Tweede Kamer over een aantal zaken met betrekking tot de schenk- en erfbelasting te informeren. In deze brief gaat de Staatssecretaris eerst in op de werkvoorraden schenk- en erfbelasting en vervolgens op het wat bredere palet aan toezeggingen. Voor de meest actuele raming van de inkomsten van de schenk- en erfbelasting en een toelichting daarop, verwijst de Staatssecretaris de Tweede Kamer naar de Najaarsnota (Kamerstuk 35 095, nr. 1).

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin