Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
17-09-2019 - Aanpassing calculator Rentedragende overbedelingsschuld
09-09-2019 - (On)zin van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/72)

Brief van 29 november 2018 (Kamerstuk 31 066, nr. 443)

LinkedIn
07-12-2018 | Categorie: Besluiten

Staatssecretaris van Financiën informeert Tweede Kamer over aantal zaken m.b.t. schenk- en erfbelasting

Tijdens het Algemeen overleg over de schenk- en erfbelasting op 25 september 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de Tweede Kamer over een aantal zaken met betrekking tot de schenk- en erfbelasting te informeren. In deze brief gaat de Staatssecretaris eerst in op de werkvoorraden schenk- en erfbelasting en vervolgens op het wat bredere palet aan toezeggingen. Voor de meest actuele raming van de inkomsten van de schenk- en erfbelasting en een toelichting daarop, verwijst de Staatssecretaris de Tweede Kamer naar de Najaarsnota (Kamerstuk 35 095, nr. 1).

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin