Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
09-07-2020 - Dubbele heffing van schenk- en erfbelasting voorkomen? (NTFRB 2020/21)
09-07-2020 - De peildatum bij toerekening op grond van art. 4:71 BW (WPNR 2020/7289)

Brief van 23 juli 2018, nr. 2018-0000119906

LinkedIn
15-03-2019 | Categorie: Besluiten

Besluit WOB-verzoek bedrijfsopvolgingsregeling

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën op 23 juli 2018 zijn beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) openbaar gemaakt. De verzoeker had de indruk gekregen dat de ambtenaren van de Belastingdienst strenger zijn in het toepassen van de BOR dan volgens de wet zou moeten. De staatssecretaris is gedeeltelijk aan het verzoek tegemoetgekomen. De gepubliceerde stukken hebben betrekking op antwoorden van vragen over de BOR van kennisgroepen van de Belastingdienst. In de beleidsstukken worden specifieke situaties genoemd, die niet nadrukkelijk uit de wet blijken, zoals het toerekenen van ondernemingsvermogen als er geen aandelenbezit is en het indirect aanmerkelijk belang via letteraandelen en de bezitseis. 

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin